Projectes de recerca

Desenvolupament tecnològic, innovació i investigació de qualitat

Corporación Alimentaria Guissona, S.A. (CAGSA) participa en els projectes de recerca KETRENOVIN, Q-PORK, SMARTPROD i UMBILICAL, en el marc de la Comunitat RIS3CAT per una Cadena Alimentaria Sana, Segura i Sostenible (INNOÀPAT) i fomentats per l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ) de la Generalitat de Catalunya.

Aquests projectes han estat cofinançats per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) amb l'objectiu de promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.El projecte SMARTPROD

És un projecte de recerca, desenvolupament i implementació de nous productes per a la prevenció, noves estratègies vacunals i eines sanitàries per garantir el subministrament de proteïna animal de qualitat, augmentant la rendibilitat, la competitivitat i la seguretat alimentària.

Les diferents activitats englobades dins el projecte estan encaminades a aconseguir els següents objectius:

  • Augmentar la qualitat i la quantitat de proteïna animal pel consum humà, tant d'origen aviar (carn i ou), com del peix, millorant per tant la qualitat d'aliment pel consum humà.
  • Millorar el benestar, la salut animal i humana.
  • Disminuir el cost de producció de vàries espècies o categories animals, com gallines camperes, gallines ecològiques, reproductores, o altres en avicultura, i principalment el llobarro en aqüicultura.
  • Reduir el consum d'antibiòtics, eliminant-ne el seu ús en algunes produccions concretes.
  • Fer créixer la industria, creant nous llocs de treball, principalment qualificats, i augmentar la internacionalització d'empreses catalanes.
El conjunt d’activitats del projecte tindrà un efecte positiu en la seguretat i qualitat alimentària, benestar animal i medi ambient, així com en l’augment de la disponibilitat d’aliments donat que s’incrementarà tant la productivitat com la qualitat d’aliments pel consum.El projecte Q-PORK/WP3

L’objectiu és avançar en els coneixements de noves solucions tecnològiques per a desenvolupar un nou sistema de classificació de canals a nivell d’escorxador que permeti detectar aquelles canals que presentin olor sexual. Aquesta classificació permetria assegurar una millor qualitat sensorial de la carn procedent de porcs mascles sencers. Per aconseguir l'objectiu marcat es necessari desenvolupar protocols per a la classificació de les canals a la mateixa línia de sacrifici, i desenvolupar un sistema de marcatge/identificació de les mateixes online.El projecte UMBILICAL

És un projecte d’innovació que pretén abordar alguns dels reptes actuals del sector agroalimentari com ara l’aparició de nous productes amb valor afegit, l’augment de la confiança per part dels consumidors, la reducció de l’impacte ambiental o la mitigació del malbaratament alimentari. Concretament, aquest projecte planteja la implementació d’un nou sistema productiu per la cria de vedells lactants (mamons) inspirant-se amb l’eslògan “Innovating from farm to fork”. Així doncs, el principal objectiu del projecte és crear una nova línia productiva de vedells per oferir una carn de millor qualitat, propera, saludable i sostenible, esdevenint una nova marca de carn de vedella anomenada “VITAL”. Conseqüentment, els resultats d’aquest projecte volen contribuir a impulsar el consum de carn de vedella i millorar certes condicions productives com l’estat sanitari i l’eficiència alimentària dels animals.