Política d'igualtat

La Direcció General de les empreses que formen bonÀrea Agrupa es compromet a gestionar la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a l’empresa, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Concretament, es compromet a garantir-la en l’organització i la cultura empresarial. Per tant, la direcció de l’empresa té com a finalitat, establir aquesta igualtat d’oportunitats com una estratègia així com també la perspectiva de gènere com a un valor transversal en totes les polítiques i accions de l’empresa de forma permanent.

La política d’igualtat d’oportunitats es basa en:

 • El compliment de la legislació en què totes les empreses, amb independència que estiguin obligades o no a elaborar un Pla d’Igualtat, han d’adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes.
 • L’increment del compromís de les persones treballadores amb l’empresa, el qual s’aconsegueix amb unes condicions de treball que siguin respectuoses amb les necessitats i responsabilitats que tenim totes les persones.
 • La millora de la qualitat, en què les persones són qui, amb la seva tasca diària, desenvolupen, mantenen i milloren els processos de qualitat.
 • La millora de la productivitat, la qual s’aconsegueix quan una persona treballa a gust en un ambient no discriminatori, amb la possibilitat de compaginar la seva vida personal i laboral.
 • La millora de la imatge de l’empresa en el mercat, en què el comportament de l’empresa i la seva capacitat per generar valor faran que aquestes percepcions siguin més o menys positives.


Els objectius que haurà d’assolir el pla d’igualtat adoptat per l’empresa seran diversos:

 • Gestionar l’organització de forma igualitària.
 • Fer participar i implicar el personal.
 • Fer un ús no discriminatori en el llenguatge, la comunicació corporativa i la publicitat.
 • Potenciar una participació igualitària en els llocs de treball.
 • Impulsar la presència de dones en càrrecs de responsabilitat.
 • Implantar mesures per conciliar la vida personal i laboral.
 • Actuar en temes de prevenció de la salut i riscos laborals.
 • Implantar la igualtat retributiva.
 • Obtenir unes condicions laborals igualitàries.
 • Gestionar la mobilitat per a un accés igualitari al lloc de treball.


Per aconseguir aquests objectius, l’empresa pren la iniciativa i assumeix el compromís de posar en marxa el Pla d’Igualtat.