Avís Legal
L'accés als serveis de CAG i a la informació relativa a qualsevol dels productes i dels serveis que conte comporta l'acceptació de les condicions previstes en aquest Avís Legal. Per això li recomanem que en llegeixi atentament el contingut si vol accedir i fer ús de la informació i dels serveis que s'ofereixen des del servei de CAG.
1.- Condicions d'utilització.
La finalitat de les pàgines web CAG és informar i comercialitzar els productes i serveis que el Grup CAG ofereix, La relació de les societats que integren bonÀrea Agrupa( CAG ) es troba en aquesta mateixa pà gina web en l'apartat "informació del grup".

2.- Validesa de la informació
La informació que contenen aquestes pàgines és la vigent en la data de l'última actualització. CAG es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment, i en aquest cas entraran en vigor des que es publiquin i seran aplicables a tots els usuaris del servei des d'aleshores.

Els continguts del servei, especialment les referències informatives i publicità ries, llevat que s'indiqui el contrari expressament, no constitueixen una oferta vinculant. CAG es reserva el dret d'introduir modificacions o ometre parcialment o totalment els continguts actuals del servei de CAG quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir-ne l'accés d'una manera temporal o permanent.

3.- Usos prohibits i permesos
Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent-hi tota mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres referides abans, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus titulars respectius. L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir una infracció que la legislació vigent pot sancionar.

Això no obstant, a compte i risc de l'usuari, aquest podrà descarregar aquests elements o fer-ne còpies exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel•lectual o industrial de CAG. En especial, no els podrà alterar, modificar o suprimir ni totalment ni parcialment. En cap cas això no significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de CAG o de les empreses del seu Grup.

Queda prohibit, llevat en els casos que expressament ho autoritzi CAG , establir enllaços, hipervincles o links, des de serveis o llocs web de tercers a pàgines web de CAG diferents de la pàgina principal del seu servei, accessible a l'adreça URL http://www.cag.es/, http://www.bonarea.com/, o la que la substitueixi en el futur, així com presentar les pàgines web de CAG o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

4.- Propietat intel•lectual i industrial
Els serveis de CAG , les pàgines que comprenen i la informació, drets, els elements o continguts que s'hi contenen (bases de dades, programes informàtics, textos, imatges, dissenys, noms comercials, marques, signes distintius i logotips, etc) pertanyen a Corporación Alimentaria Guissona S.A., a Agropecuaria de Guissona S.C.L. , a Caja Rural de Guissona S.C.C. i a la resta de societats que integren bonÀrea Agrupa.
Les societats es reserven el dret a introduir en qualsevol moment les modificacions que considerin oportunes en la seva website podent canviar, suprimir o afegir els continguts i serveis que presten.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització o comunicació pública i qualsevol altra activitat que es pugui dur a terme amb la informació continguda en aquestes págines web i que es faci sense l'autorització de CAG és una infracció sancionable en la legislació vigent.

5.- Responsabilitat
La responsabilitat de la utilització de la informació de la web és de l'usuari. CAG es reserva el dret d'actualitzar - la i eliminar-la, com també el de limitar - ne o impedir-ne l'accés, de manera temporal o definitiva.

CAG rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web no elaborades per l'entitat, i molt especialment els continguts dels enllaços que hi hagi entre tercers i les nostres pàgines web.

CAG no es fa responsable de les possibles errades de seguretat que es puguin produir pel fet d'utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics o de les conseqüències que es poguessin derivar de l' ús de versions de navegadors no actualitzades o del mal funcionament del navegador.