Preus mensuals dels pinsos

Informació i preus alimentació animal


Aquesta tarifa anul.la les anteriors i els preus que es detallen començaran a regir i seran aplicats en els serveis que s'efectuïn en data 01 JULIOL 2024 prescindint de la data en què es va sol.licitar la comanda.

En aquesta tarifa de preus no estan inclosos ni els ports des de la fàbrica fins a la seva destinació, ni l'I.V.A.

Big-bag 6,6112 €/unitat


CONTACTE PER COMANDES PER INTERNET
Per Internet Clicar aquí
 
Per mail:
 
Per telèfon:
973 211 511
973 551 155 / 973 550 000


Producción de Huevos
Cod. Producte cts./kg granel cts./kg ensacat
G839 POLLITOS-VACUNA INICIACION 7 DIAS (M) 36,84 46,72
G533 POLLITAS CRECIMEINTO 7a35/56 DIAS.RECRIA (G) 32,59 41,94
G532 POLLITAS DESARROLLO 5/8 A 15 SEM. RECRIA (G) 27,03 35,70
G273 GALLINAS FINAL RECRIA-PREPUESTA 26,49 35,09
G263 POLLITAS DESARROLLO 6-16 SEMANAS RECRIA SUELO (G) 26,91 35,56
H 4 PONEDORAS (H) 30,14 39,19
G 44 GALLINAS RURAL (G) 30,78 39,91
G205 GALLINAS CAMPERAS GRANULADO (G) 30,64 39,75
G244 GALLINA PONEDORA 2 INICIO PUESTA (M) 32,34 41,66
G204 GALLINA PONEDORA 3 FINAL PUESTA (M) 32,03 41,31
H214 PONEDORAS SUPER COLOR (H) 31,69 40,93
G304 GALLINAS PUESTA MEJORANTE CASCARA (M) 32,43 41,76
G242 GALLINA PONEDORA 1 BAJO CONSUMO (M) 32,40 41,73
H203 REPRODUCTORAS PREPUESTA 18-24 SEMANAS (H) 29,64 38,63
H233 GALLINAS REPRODUCTORAS 1 INICIO PUESTA (H) 32,74 42,11
H393 GALLINAS REPRODUCTORAS FINAL PUESTA (H) 32,20 42,13
Vacuno de Carne
Cod. Producte cts./kg granel cts./kg ensacat
H 20 LECHE MATERNIZADA ESSENTIAL (H) 134,32 147,94
H 21 LECHE MATERNIZADA PREMIUM (H) 188,53 205,61
H 60 LECHE MATERNIZADA ELITE (H) 218,62 237,62
H 23 TERNEROS SUPLEMENTO LECHE(H) 122,80 143,30
H118 PREINICIACION RUMIANTES (H) 40,82 51,19
G119 STARTER TERNEROS-RUMI (G) 35,64 45,37
H120 TERNEROS INICIACION (H) 31,71 40,96
G 19 TERNEROS INICIACION (G) 28,99 37,90
G121 TERNEROS, ADAPTACION PASTEROS (G) 25,10 33,53
G221 TERNEROS CRECIMIENTO (G) 26,31 34,89
G122 TERNERO PRECOZ UNICO1 25,12 33,55
H807 TERNEROS ENGORDE UNICO (H) 27,09 35,76
G220 TERNEROS ACABADO 60 DIAS (G) 27,77 36,53
G809 TERNEROS ENGORDE ESPECIAL (G) 30,28 39,35
G815 TERNEROS ACABADO LEVADURAS 60 DIAS (G) 28,35 37,18
G885 TERNEROS ACABADO ESPECIAL (G) 28,87 37,76
G828 TERNEROS ENGORDE PLUS (G) 31,75 41,00
H829 TERNEROS ENGORDE PLUS (H) 30,98 40,13
G827 TERNERAS ENGORDE S.V. (G) 27,26 35,96
G 51 CONCENTRADO TERNEROS 25-30 % (G) 34,19 43,74
G 52 CONCENTRAT VEDELLS ENGREIX 30% (G) 31,60 40,83
G224 TACO ALFA PASTO 30x30 (G) 29,50 39,10
G401 SUPERGRANULO EXTENSIVO (G) 26,04 35,21
G403 VACA DE CRIA SUPERGRANULO ENERGIA (G) 22,30 31,01
Vacuno de Leche
Cod. Producte cts./kg granel cts./kg ensacat
G223 RUMIANTES PRODUCCION LECHERA (G) 27,03 35,70
G229 TERNERAS RECRIA LECHERAS(H) 30,13 39,18
G226 VACAS LECHERAS ALTA ENERGIA (G) 29,05 37,97
G 53 CONCENTRADO RUMIANTES (G) 24,13 32,44
G225 VACAS ROBOT (G) 29,31 38,89
H693 ALFALFA 1ª DESHIDRATADA (H) 20,00 27,80
3032 MAIZ HARINA FINA VACAS (H) 24,23 32,55
H694 ALFALFA EXTRA DESHIDRATADA PACAS(H) 21,30 29,26
Ovino-Caprino
Cod. Producte cts./kg granel cts./kg ensacat
H 22 LECHE MATERNIZADA CORDEROS Y CABRITOS LACTANTES (H) 235,99 256,10
H118 PREINICIACION RUMIANTES (H) 40,82 51,19
G 26 STARTER CORDEROS (G) 37,10 47,01
G 25 CORDEROS ENGORDE DIGEST DESTETE A 24 KG (G) 29,94 38,97
G 27 CORDEROS ENGORDE (G) 29,20 38,13
G 28 CORDEROS ACABADOS (G) 27,48 36,20
G814 CORDEROS ENGORDE PLUS DESTETE A 25KG 31,72 40,97
G400 RUMIANTES EXTENSIVO (G) 28,31 37,76
G402 OVEJAS LACTANTES (G) 23,50 31,73
G223 RUMIANTES PRODUCCION LECHERA (G) 27,03 35,70
G 53 CONCENTRADO RUMIANTES (G) 24,13 32,44
G230 TACO ALFA 30x30 (G) 27,67 37,04
G231 TACO ALFA-CEREALES 30x30 (G) 28,61 38,10
Caballos
Cod. Producte cts./kg granel cts./kg ensacat
G 7 CABALLOS (G) 26,48 35,71
G 70 MEZCLA GRANOS CABALLOS (H) 34,75 45,00
G 72 CABALLOS SPORT (G) 34,21 44,39
G 71 POTROS DE PREDESTETE HASTA 18-24 MESES (G) 29,04 37,96
G 77 CABALLOS ALTA ENERGIA (G) 27,13 36,44
G232 TACO ALFA-CEREAL HNA CABALLOS (G) 30,98 40,76
G224 TACO ALFA PASTO 30x30 (G) 29,50 39,10
G881 FESTUCA CABALLOS TACO (G) 25,07 34,12
Animales de Compañía
Cod. Producte cts./kg granel cts./kg ensacat
G917 BONAREA MASCOTA MENU 10 KG (G) 83,18 83,18
G918 BONAREA MASCOTA MENU 20 KG (G) 69,55 69,55
G921 BONAREA MASCOTA ORIGINAL 3 KG (G) 130,00 130,00
G922 BONAREA MASCOTA ORIGINAL 10 KG (G) 120,91 120,91
G923 BONAREA MASCOTA ORIGINAL 20 KG (G) 107,27 107,27
G919 BONAREA MASCOTA SPORT 10 KG (G) 130,00 130,00
G920 BONAREA MASCOTA SPORT 20 KG (G) 116,36 116,36
G928 BONAREA MASCOTA SUPREME 20 KG (G) 125,45 125,45
G924 BONAREA MASCOTA JUNIOR 3 KG (G) 150,91 150,91
G925 BONAREA MASCOTA JUNIOR 10 KG (G) 141,82 141,82
G915 BONAREA MASCOTA JUNIOR 20 KG (G) 128,18 128,18
G926 BONAREA MASCOTA CLASSIC 3 KG (G) 133,64 133,64
G927 BONAREA MASCOTA CLASSIC 10 KG (G) 124,55 124,55
G916 BONAREA MASCOTA CLASSIC 20 KG (G) 110,91 110,91
G950 MIXTURA PERIQUITOS Y EXOTICOS 1KG (G) 168,18 168,18
G951 MIXTURA CANARIOS Y AVES DE CANTO (G) 190,00 190,00
G947 MIXTURA NINFA Y AGAPORNIS 1 KG (G) 168,18 168,18
G949 MIXTURA CANARIOS Y JILGUEROS 5KG (G) 134,38 134,38
G948 ALPISTE-ESCAIOLA 5 KG (G) 126,38 126,38
G914 BONAREA MASCOTAS STERILIZED 3 KG (G) 227,27 227,27
BonAgro
Cod. Producte cts./kg granel cts./kg ensacat
G340 ECOBONAGRO GALLINAS 25kg 77,66 77,66
G341 ECOBONAGRO POLLOS 25kg 77,66 77,66
G342 ECOBONAGRO GALLINAS M 25kg 79,86 79,86
Pollo Amarillo
Cod. Producte cts./kg granel cts./kg ensacat
G 30 POLLITOS/AS 10 DIAS-INICIACION (M) 38,71 48,82
G 31 POLLOS 1-20 DIAS AMARILLO (M) 37,45 47,40
G432 POLLO AMARILLO DE 21 DIAS HASTA RETIRADA (G) 35,88 45,64
G437 POLLO STD CRECIMIENTO 21d-RETIRADA AMAR. (G) 33,95 43,47
G300 POLLOS RETIRADA. AMARILLO (G) 34,87 44,51
G438 POLLO STD RETIRADA AMARILLO (G) 33,24 42,67
G433 AVES DE CORRAL ENGORDE DE 28 DIAS A FINAL (G) 35,38 45,08
G434 POLLO CRECIMIENTO LENTO INCIO (M) 36,51 46,35
Pollo Blanco
Cod. Producte cts./kg granel cts./kg ensacat
G 30 POLLITOS/AS 10 DIAS-INICIACION (M) 38,71 48,82
G131 POLLOS 1-20 DIAS BLANCO (M) 36,60 46,45
G132 POLLOS BLANCO DE 21 DIAS HASTA RETIRADA (G) 34,82 44,45
G133 POLLO 1-10 DIAS VACUNA COLOR (M) 38,57 48,66
G435 POLLO CRECIMIENTO LENTO ENGORDE (G) 33,71 43,20
G100 POLLOS RETIRADA. BLANCO (G) 33,92 43,44
G436 POLLO CRECIMIENTO LENTO RETIRADA (G) 32,75 42,12
Pavos
Cod. Producte cts./kg granel cts./kg ensacat
G115 PAVOS HASTA 4 SEMANAS DE EDAD (M) 44,80 55,66
G 15 PAVOS DE 5 A 7 SEMANAS DE EDAD (G) 40,11 50,39
G 16 PAVOS DE 8 A 10 SEMANAS DE EDAD (G) 38,89 49,02
G 17 PAVOS DE 11 A 13 SEMANAS DE EDAD (G) 37,05 46,96
G117 PAVOS DE 14 SEMANAS A SACRIFICIO (G) 36,10 45,89
Codornices y Perdices
Cod. Producte cts./kg granel cts./kg ensacat
G493 CRECIMIENTO DE CODORNICES Y PERDICES (G) 40,77 51,13
G494 CODORNICES ENGORDE (G) 37,79 47,79
G495 CODORNICES Y PERDICES REPRODUCT. (M) o (G) 34,50 44,09
Reproductores Cerdos
Cod. Producte cts./kg granel cts./kg ensacat
G858 CERDAS RECRIA 30-80KG PESO(G) 30,85 39,99
G857 CERDAS RECRIA Y VERRACOS (G) 27,26 35,96
H 8 CERDAS LACTANTES (H) 28,48 37,33
G208 CERDAS LACTANTES (G) 29,57 38,55
G811 CERDAS LACTANTES A.E. (G) 31,26 40,45
G812 CERDAS LACTANTES HP (G) 32,81 42,19
H 9 CERDAS GESTANTES Y MACHOS (H) 24,48 32,83
G209 CERDAS GESTANTES Y MACHOS (G) 24,80 33,19
G207 CERDAS GESTANTES A.E. (G) 26,17 34,73
H206 CERDAS GESTANTES A.E. (H) 25,22 33,66
G102 CERDAS PREPARTO GES (M) 29,80 38,81
H 58 CONCENTRADO CERDAS AL 30% (H) 40,87 51,25
H 90 SOW FLUSHING SUPLEMENT (H) 133,56 155,39
Lechones
Cod. Producte cts./kg granel cts./kg ensacat
H932 BABIGOL ZERO LACTOINICIADOR (H) 154,17 154,17
H 10 INICIACION LECHONES DESTETE PRECOZ (H) 89,08 105,42
G108 LECHONES PRESTARTER 2 (G) 66,05 79,54
G201 LECHONES PRE-STARTER DESTETE A 12 KG (G) 64,67 77,99
G135 LECHONES STARTER DE 12 A 20 KG (G) 36,90 46,79
Engorde Cerdos
Cod. Producte cts./kg granel cts./kg ensacat
G237 CERDOS ENTRADA CEBO (G) 32,66 42,02
G558 CERDO CRECIMIENTO MAGRO 0 (G) 30,67 39,79
G557 CERDOS CRECIMIENTO MAGRO 1(G) 30,01 39,04
G556 CERDOS CRECIMIENTO MAGRO 2(G) 29,19 38,12
G555 CERDOS CRECIMIENTO (G) 28,38 37,21
G 66 CERDOS ACABADO A PARTIR 60 KG PESO (G) 27,51 36,24
H 55 CONCENTRADO CERDOS AL 30 % DESDE 20 KGS. (H) 41,93 52,44
Conejos
Cod. Producte cts./kg granel cts./kg ensacat
G 12 CONEJOS PRODUCCION UNICO (G) 24,79 33,18
G 11 CONEJOS ENGORDE (G) 24,08 32,38
G111 CONEJOS ENGORDE A.E. (G) 23,98 32,27
G213 CONEJOS ENGORDE SP (G) 24,51 32,87
G 13 CONEJOS REPRODUCTORES (G) 26,13 34,69
G601 CONEJAS REPOSICION (G) 21,59 29,58
G805 CONEJAS SUPER (G) 27,36 36,07
G511 CONEJOS 5 DIAS ANTES DEL SACRIFICIO (G) 24,15 32,46
Materia Prima
Cod. Producte cts./kg granel cts./kg ensacat
G610 ALFALFA GRANULADA 16-18 (G) 32,68 42,67
G632 FORRAJE 15% Pb-ms (G) 22,68 31,44
G633 FORRAJE 13% Pb-ms (G) 27,07 36,37
G803 TACO ALFALFA 30x30 31,49 41,34
G684 PULPA REMOLACHA ENSACADA(G) 24,56 33,55
G681 COPOS MAIZ - FLOCS BLAT DE MORO (H) 34,78 45,03
G682 COPOS CEBADA - FLOCS ORDI (H) 35,09 45,38
G685 AVENA-CEBADA APLASTADA 50% (G) 27,28 36,61
G686 CEBADA HARINA GRANULO (G) 23,63 31,88
G687 AVENA BLANCA EN GRANO 0,54 5,93
G689 AVENA NEGRA EN GRANO 25 KG 34,20 43,75
G696 MAIZ ENTERO 24,57 32,93
G697 CEBADA 26,07 34,62
G698 TRIGO 27,21 35,90
G699 MAIZ TROCEADO 24,61 32,98
H683 SALVADO HOJA 25 KG sc (H) 30,56 37,71
Varios
Cod. Producte cts./kg granel cts./kg ensacat
G 76 CIERVOS Y VENADOS (G) 29,26 38,20
G330 PATOS INICIACION HASTA 5 SEMANAS. MIGAJAS (M) 33,17 42,60
G331 PATOS CRECIMIENTO 5 A 13 SEM. GRANULADO (G) 30,58 39,69
G952 PALOMOS MIXTURA. SACO 25 KG 67,49 67,49