Producció i subministre pinsos

L’alimentació animal és el primer punt de l’integració vertical

El grup produeix una extensa gamma de pinsos compostos, per a totes les especies animals, en les 10 plantes d’alimentació animal que disposa:
Guissona (2 fàbriques) , Lleida (2 fàbriques), Les Pallargues, Moià, Reus, Bujaraloz (2 fàbriques) i Vilamitjana.

Posteriorment s’efectua el subministre i distribució dels pinsos a les explotacions ramaderes dels nostres socis i clients amb una gran flota de camions, adaptada als diferents formats de distribució i/o capacitats de las granjas.

En tot moment, bonÀrea Agrupa, compta amb un excel·lent equip de nutrolegs, veterinaris i assessors tècnics que vetllen per fer aliments el més equilibrats i eficients possibles, així com ajudar i assessorar per una correcta alimentació, maneig, sanitat i bioseguretat en les explotacions ramaderes.

Igualment recordar que hi ha una xarxa de 82 agrocentres bonÀrea (punts de venda agropecuaris) distribuïts per tot el territori nacional on es pot adquirir pinso en formats més petits, material ramader, adobs, medicaments, etc.


CONTACTE PER COMANDES PER INTERNET
Per Internet Clicar aquí
 
Per mail:
 
Per telèfon:
973 211 511
973 551 155 / 973 550 000