Política de qualitat, innocuïtat i medi ambient

La Direcció General de les empreses de bonÀrea Agrupa es compromet a gestionar la qualitat dels processos mitjançant la implicació de tots els nivells de l’organització. Amb aquesta finalitat, la direcció estableix objectius de qualitat, seguretat alimentària i medi ambient que revisa periòdicament i els resultats dels quals són comunicats internament i externament.

La política de qualitat, innocuïtat i medi ambient definida per la Direcció General es basa en:

 • Satisfer les necessitats dels nostres clients mitjançant el control i la avaluació de les reclamacions i complir amb les especificacions acordades amb els mateixos.
 • La millora continua en quant a qualitat, innocuïtat e impacte ambiental dels nostres productes en base als nostres estudis i en compliment de la legislació vigent i d’altres requisits subscrits.
 • Garantir la innocuïtat de tots els nostres productes sent aquesta una prioritat de la nostra empresa.
 • Protecció del consumidor aportant en el mercat productes segurs segons el sistema de seguritat alimentaria de Anàlisis de perills i Punts de control Crític (APPCC) implantat, revisat i validat per la empresa.
 • Un sistema implantat de Food Defense.
 • Mantenir la nostra responsabilitat ètica i personal proporcionant als nostres treballadors els recursos necessaris.
 • Compromís i responsabilitat mediambiental per a protegir el medi ambient a partir de:
  • Reduir danys i la degradació del entorn natural (incloïa la biodiversitat i els ecosistemes) i prevenir la contaminació ambiental.
  • Potenciar la separació i la correcta gestió de residus millorant els sistemes de reutilització i valoració.
  • Reduir el impacte de emissions atmosfèriques.
 • Oferir un sistema sostenible de producció procurant l’estalvi i la recuperació d’energia, aigua i altres materials optimitzant els recursos.
 • Proporcionar els recursos i millorar els processos amb inversions adequades i justificades.
 • Formar i capacitar als nostres empleats, així com proporcionar Cultura Alimentaria, per a que siguin gestors en el seu lloc de treball i estiguin motivats per a desenvolupar bones pràctiques de qualitat, innocuïtat i medi ambient.
 • Establir uns objectius, a través de programes d’acció, per a garantir la qualitat e innocuïtat dels nostres productes, assegurar la satisfacció dels nostres clients i protegir al medi ambient.
 • Conformar un sistema efectiu per assegurar el Benestar animal en tot el procés productiu.
 • Disposar d'un sistema de prevenció del Frau Alimentari, així com de l'assegurament de la autenticitat, per evitar possibles enganys al consumidor
 • Controlar tot el Cicle Productiu complert, des de les explotacions ramaderes fins a l'elaboració, expedició i venda directa sense intermediaris i certificar externament el Directe del Camp

Direcció General
Abril 2023