Projectes de recerca

Desenvolupament tecnològic, innovació i investigació de qualitat

Corporación Alimentaria Guissona, S.A. (CAGSA) participa en els projectes de recerca KETRENOVIN, Q-PORK, SMARTPROD i UMBILICAL, en el marc de la Comunitat RIS3CAT per una Cadena Alimentaria Sana, Segura i Sostenible (INNOÀPAT) i fomentats per l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ) de la Generalitat de Catalunya.

Aquests projectes han estat cofinançats per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) amb l'objectiu de promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.

El projecte SMARTPROD és un projecte de recerca, desenvolupament i implementació de nous productes per a la prevenció, noves estratègies vacunals i eines sanitàries per garantir el subministrament de proteïna animal de qualitat, augmentant la rendibilitat, la competitivitat i la seguretat alimentària.

Les diferents activitats englobades dins el projecte estan encaminades a aconseguir els següents objectius:

  • Augmentar la qualitat i la quantitat de proteïna animal pel consum humà, tant d'origen aviar (carn i ou), com del peix, millorant per tant la qualitat d'aliment pel consum humà.
  • Millorar el benestar, la salut animal i humana.
  • Disminuir el cost de producció de vàries espècies o categories animals, com gallines camperes, gallines ecològiques, reproductores, o altres en avicultura, i principalment el llobarro en aqüicultura.
  • Reduir el consum d'antibiòtics, eliminant-ne el seu ús en algunes produccions concretes.
  • Fer créixer la industria, creant nous llocs de treball, principalment qualificats, i augmentar la internacionalització d'empreses catalanes.
El conjunt d’activitats del projecte tindrà un efecte positiu en la seguretat i qualitat alimentària, benestar animal i medi ambient, així com en l’augment de la disponibilitat d’aliments donat que s’incrementarà tant la productivitat com la qualitat d’aliments pel consum.