Page 1 - 2023
P. 1

Directe                                       2022 del camp

 Proximitat
 Garantia d’origen
 Sense intermediaris Informe anual
 Màxima frescor
 Economia circular

 4.500
 pagesos
 i ramaders

 56 mil
 vedells

 666 mil
 porcs

 41 M
 dotzenes
 d’ous

 34 M
 pollastres
 1,4 M
 galls dindi

 2,8 M
 guatlles


 GESTIÓ
 DE LA QUALITAT
 560
 GESTIÓ
 AMBIENTAL botigues
 bonÀrea

 SEGURETAT
 ALIMENTÀRIA
   1   2   3   4   5   6