Escola d'Alimentació

Per a joves aturats entre 18 i 25 anys tenim els nostres programes de formació per obtenir un Certificat de Professionalitat i feina estable.

El programa de Certificat de professionalitat té durada d’un any i combina:

  • →  3 mesos de formació dual (teórica i pràctica)
  • →  9 mesos de treball efectiu (retribuit)
  • →  Possibilitat d'obtenir contracte indefinit al finalitzar el contracte d'un any.

Contingut del programa:

  • →  Certificat de professionalitat de nivell 1 (Operacions auxiliar d'elaboració en la industria alimentària)
  • →  Mòdul d'Especejament i tecnología de la carn.

El nostre objectiu és aconseguir un nivell òptim de qualificació i integració dels nostres aprenents a l’empresa. Des de la primera promoció del 2014 el 75% dels nostres aprenents han aconseguit la contractació indefinida a l’empresa.