Tècnic de mediambient per al tractament d'aigües residuals

05/04/2019

Descripció del lloc

Busquem una persona per participar i responsabilitzar-se de les tasques relacionades amb la gestió mediambiental del complex càrnic La Closa (estació depuradora d'aigües residuals, futura planta de biogàs, gestió de residus i manteniment de la certificació ISO 14000).[+]

Tècnic comercial en alimentació de mascotes

05/04/2019

Descripció del lloc

Busquem un tècnic comercial amb coneixements de marketing per incorporar a l'equip de pedfood, amb l'objectiu de donar suport a la figura de product manager. Necessitem que la persona que s'incorpori a l'equip tingui dots comercials per atraure a potencials clients, donar a conèixer la gama de productes, demostrar els seus beneficis, promocionar els productes i nous llançaments i participar en fires del sector.[+]

Encarregat de secció d'obra civil.

03/04/2019

Descripció del lloc

Encarregat d'obra per obres industrials, gestió de l'equip d'operaris propis i de personal subcontractat, desenvolupament d'obres i auditories. [+]

Adjunt/a responsable de manteniment Serveis Generals

21/03/2019

Descripció del lloc

Busquem una persona per organitzar, coordinar i gestionar les activitats i els operaris de manteniment de la secció de manera conjunta amb el responsable de la secció de manteniment de distribució d'aigua, vapor i depuració d'aigües. També haurà de mantenir actualitzades les incidències referents a prevenció de riscos laborals i gestionar-ne les accions correctores que se'n derivin, i també s'haurà de fer càrrec de la planificació, control i actualització dels manteniments preventius i correctius de la secció, per tal d'ajustar-los tècnicament a les necessitats de la instal·lació.[+]

Responsable de torn de manteniment

20/03/2019

Descripció del lloc

- Organització d'operaris de manteniment per realitzar: Manteniments Preventius, Correctius i Execució d'instal·lacions. - Gestió informàtica (software GIM) de les tasques dels operaris de manteniment. - Millora continua: Anàlisis i redacció/modificació dels procediments de manteniment preventiu. - Millora continua: Elaboració d'informes d'intervenció i estudi de les causes d'aturs de màquines. - Supervisió de manteniments (preventius i correctius). - Supervisió d'instal·lacions. - Elaboració de planells i esquemes tècnics.[+]

Enginyer/a industrial

19/03/2019

Descripció del lloc

Busquem una nova incorporació pel departament de l'escorxador d'aus que dugui a terme el control i gestió de les subcontractes (pintura, paletes, etc...). A més, que tingui una participació activa en la preparació de nous projectes i inversions i una participació activa en la implementació de la filosofia Lean Manufacturing.[+]

Responsable de manteniment de línies automàtiques de producció

12/03/2019

Descripció del lloc

Tenim necessitat d'incorporar una persona que pugui dur a terme la gestió del manteniment (realitzant el manteniment preventiu i correctiu mitjançant el nostre programa GIM, gestionant els recanvis, realitzant millores de processos i també responsabilitzant-se de la gestió en els casos que hi puguin haver averies). [+]

Operari/a neteja de vehicles (Autònom)

22/01/2019

Descripció del lloc

- Realitzar tasques de neteja als vehicles per dins i per fora. [+]

Tècnic/a agropecuari visitador de granges integrades d'aus

17/01/2019

Descripció del lloc

Gestió, control i assessorament de les explotacions avícoles dels socis de bonÀrea Cooperativa cercant la màxima rendibilitat d'aquestes amb el millor maneig i adaptació de les instal·lacions.[+]

Tècnic de qualitat a planta

21/03/2019

Descripció del lloc

Assumir la responsabilitat de revisar i validar la qualitat i seguretat del producte i vetllar pel compliment de les bones pràctiques de maninupulació i higiene. [+]

Responsable de l'explotació i gestió de la plataforma logística de Gavà

13/12/2018

Descripció del lloc

Degut als increments que s'han anat produint en els últims mesos, es precisa incorporar un nou responsable de l'explotació i gestió de la plataforma logística de Gavà. Les principals funcions que haurà de realitzar són: - Gestió laboral del personal que treballa a la plataforma logística. - Gestió i control dels treballs de logística de la plataforma de Gavà (descarrega, emmagatzematge, canvis de formats, preparació i accidentabilitat). - Gestió i control del manteniment (supervisió i control conjuntament amb els responsables de manteniment de recanvis i consumibles de les diferents instal?lacions i equips i analitzar les necessitats dels equips de manutenció ) - Gestió de la gasolinera i els rentadors de cotxes, els aspiradors i el box. - Gestió del Cash&Carry de Gavà. - Responsabilitzar-se dels riscos laborals, qualitat i medi ambient de la plataforma logística de Gavà. [+]

Recanvista del Magatzem de manteniment d'aus.

13/12/2018

Descripció del lloc

- Referenciar tots els recanvis del magatzem de manteniment, establir marques de trencament d'estoc, entrar els recanvis que entren cada dia al magatzem i actualitzar dades GIM. - Activar tràmits de compra al detectar trencaments d'estoc. - Preparar recanvis per executar MPs.[+]

Responsable de la secció de Fred industrial

20/11/2018

Descripció del lloc

- Actualització i búsqueda de nous mètodes de manteniment i millores. - Control de noves instal·lacions i modificacions destinades a les nostres responsabilitats. - Resolució de problemes esporàdics de la instal·lació. - Buscar el funcionament òptim de les instal·lacions de cogeneració. - Buscar el funcionament òptim de les instal·lacions de Refrigeració Industrial. - Seguiment de treball dels grups de Fred Industrial i Cogeneració. - Planificació, redacció, manteniment i seguiment de la normativa interna d'empresa i secció. - Gestió de manteniment de les instal·lacions de fred-electricitat-cogeneració. - Gestió del personal de la secció.[+]

Enginyer/a industrial per a millora de processos (Guissona)

01/04/2019

Descripció del lloc

Busquem una nova incorporació pel departament d'Elaborats que dugui a terme la millora de processos de producció de les plantes de fabricació juntament amb els responsables de secció. També s'implicarà en el projecte d'Èpila per les futures plantes d'Elaborats (definició, desenvolupament, etc...) Estarà en contacte directe amb els proveïdors de maquinaria i tindrà suport de tot tipus d'eines de millora (Lean management) per incrementar la productivitat de les línies. [+]

Tècnic/a en prevenció de riscos laborals

19/02/2019

Descripció del lloc

Gestió de l'avaluació de riscos i planificació preventiva. Gestió de la implantació del manual d'emergències i formació. Gestió de la accidentabilidad i absentisme, compliment de legislació en màquines i equips de treball. Gestió dels productes químics i substàncies perilloses. Gestió de l'ús d'equips de protecció individual i coordinació de les activitats.[+]

Enginyer de projectes i posada en marxa

25/03/2019

Descripció del lloc

- Analitzar les necessitats de la central de Guissona i d'Épila - Desenvolupar avantprojectes incloent des d'obra civil a automatització - Coordinar-se amb l'usuari final i els tècnics d'obres internes - Resoldre els grans trets en l'àmbit tècnic - Redactar un primer pressupost orientatiu[+]