Responsable de l'explotació i gestió de la plataforma logística de Gavà

13/12/2018

Descripció del lloc

Degut als increments que s'han anat produint en els últims mesos, es precisa incorporar un nou responsable de l'explotació i gestió de la plataforma logística de Gavà. Les principals funcions que haurà de realitzar són: - Gestió laboral del personal que treballa a la plataforma logística. - Gestió i control dels treballs de logística de la plataforma de Gavà (descarrega, emmagatzematge, canvis de formats, preparació i accidentabilitat). - Gestió i control del manteniment (supervisió i control conjuntament amb els responsables de manteniment de recanvis i consumibles de les diferents instal?lacions i equips i analitzar les necessitats dels equips de manutenció ) - Gestió de la gasolinera i els rentadors de cotxes, els aspiradors i el box. - Gestió del Cash&Carry de Gavà. - Responsabilitzar-se dels riscos laborals, qualitat i medi ambient de la plataforma logística de Gavà. [+]

Recanvista del Magatzem de manteniment d'aus.

13/12/2018

Descripció del lloc

- Referenciar tots els recanvis del magatzem de manteniment, establir marques de trencament d'estoc, entrar els recanvis que entren cada dia al magatzem i actualitzar dades GIM. - Activar tràmits de compra al detectar trencaments d'estoc. - Preparar recanvis per executar MPs.[+]

Tècnic agrícola promotor de vendes (autònom)

04/12/2018

Descripció del lloc

Busquem un tècnic per la zona de Tarragona-Castelló (ramaderia) i per Llevant-Andalusia (petfood). Els principals objectius del tècnic seran: - Captar nous clients i conèixer els clients actuals, les seves vendes, etc. - Orientar a inversors a fer noves granges, nous agro-centres o altres punts de venda d'alimentació animal. En Ramaderia hauran de conèixer els nous projectes de granges, la competència, etc. - Auxiliar als clients d'alimentació animal en la seva relació amb bonÀrea . - Descobrir les necessitats dels potencials clients i oferir-los els productes i serveis que ven bonÀrea. - Conèixer els clients, els competidors i els potencials clients de la zona assignada. - Negociar canvis en les garanties quan ho necessiti el client o l'equip de cobraments. - Buscar durant l'alta de client les formes i terminis de pagament d'acord amb les necessitats del client i la política de riscos establerta. [+]

Responsable de la secció de Fred industrial

20/11/2018

Descripció del lloc

- Actualització i búsqueda de nous mètodes de manteniment i millores. - Control de noves instal·lacions i modificacions destinades a les nostres responsabilitats. - Resolució de problemes esporàdics de la instal·lació. - Buscar el funcionament òptim de les instal·lacions de cogeneració. - Buscar el funcionament òptim de les instal·lacions de Refrigeració Industrial. - Seguiment de treball dels grups de Fred Industrial i Cogeneració. - Planificació, redacció, manteniment i seguiment de la normativa interna d'empresa i secció. - Gestió de manteniment de les instal·lacions de fred-electricitat-cogeneració. - Gestió del personal de la secció.[+]

Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals en Obra

18/10/2018

Descripció del lloc

Responsable en matèria de riscos laborals en totes les obres realitzades de CAGSA (pisos, benzineres, granges, obres internes.....) - Realització de Plans de Seguretat - Control documental de les empreses amb plataforma UCAE - Permisos de foc i d'accessos - Visites d'obra i realització d'informes[+]

Enginyer industrial per a millora de processos (Guissona)

26/11/2018

Descripció del lloc

- Es responsabilitzarà de definir i millorar processos productius conjuntament amb els usuaris finals de producció i manteniment tenint en compte aspectes de productivitat, seguretat, ergonomia... - Definirà la maquinària requerida, la comprarà (internament o externament) i la instal•larà. - Controlarà el pressupost i el timming de l'obra. [+]

Tècnic en prevenció de riscos laborals

11/06/2018

Descripció del lloc

Gestió de l'avaluació de riscos i planificació preventiva. Gestió de la implantació del manual d'emergències i formació. Gestió de la accidentabilidad i absentisme, compliment de legislació en màquines i equips de treball. Gestió dels productes químics i substàncies perilloses. Gestió de l'ús d'equips de protecció individual i coordinació de les activitats.[+]