Responsable de Legalitzacions

19/10/2018

Descripció del lloc

Tramitació de legalització d'activitats, legalització d'equips industrials en l'àmbit agroalimentari (fred, calderes, grup de pressió...)[+]

Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals en Obra

18/10/2018

Descripció del lloc

Responsable en matèria de riscos laborals en totes les obres realitzades de CAGSA (pisos, benzineres, granges, obres internes.....) - Realització de Plans de Seguretat - Control documental de les empreses amb plataforma UCAE - Permisos de foc i d'accessos - Visites d'obra i realització d'informes[+]

Tècnic de selecció per a botigues bonÀrea

30/08/2018

Descripció del lloc

Persona responsable de dur a terme la selecció dels candidats per a ser els gestors de les botigues bonÀrea. Les tasques específiques seràn: realització d'entrevistes, gestió de la documentació necessària i dur a terme tot el seguiment fins que els candidats seleccionats es facin càrrec de la botiga assignada, entre d'altres tasques. [+]

Enginyer industrial millora processos Guissona

01/08/2018

Descripció del lloc

Es responsabilitzarà de definir i millorar processos productius conjuntament amb els usuaris finals de producció i manteniment tenint en compte aspectes de producitivitat, seguretat, ergonomía, etc... Defiinirà la maquinària requerida, la comprarà (internament o externament) i la instal·larà. Controlarà el pressupost i el timming de l'obra. [+]

Enginyer elèctric

25/06/2018

Descripció del lloc

Planificació, execució i direcció d'obra de les inversions aprovades Valorar tècnica i econòmicament les inversions d'obres confeccionant-ne un pressupost final Gestió de les compres i factures dels equips i materials per les obres Control de resultats econòmics de les obres que s'executen i dels resultats de la secció[+]

Tècnic en prevenció de riscos laborals

11/06/2018

Descripció del lloc

Gestió de l'avaluació de riscos i planificació preventiva. Gestió de la implantació del manual d'emergències i formació. Gestió de la accidentabilidad i absentisme, compliment de legislació en màquines i equips de treball. Gestió dels productes químics i substàncies perilloses. Gestió de l'ús d'equips de protecció individual i coordinació de les activitats.[+]