Tècnic/a en instal·lacions fotovoltaiques.

22/08/2019

Descripció del lloc

Busquem a un tècnic/a per les instal·laciones solars i granges. Les tasques que hauria de realitzar son les següents: - Estudis tècnics i de viabilitat de les instal·lacions - Realització de projectes fotovoltaics i legalitzacions - Seguiment de les produccions - Auditories de seguretat[+]

Enginyer/a d'instal·lacions

11/07/2019

Descripció del lloc

Busquem un/a enginyer/a per realitzar el disseny i dur a terme l'execució d'obres d'instal·lacions industrials, bàsicament elèctriques, telecomunicacions i clima. [+]

Tècnic/a per control i direcció d'obres (Épila)

02/07/2019

Descripció del lloc

Busquem un enginyer per realitzar tasques de control i direcció d'obra per Épila.[+]

Delineant Projectista

27/05/2019

Descripció del lloc

- Actualització de plànols de naus existents 2D. - Realització de plànols de instal·lacions generals. - Control i gestió de plànols. - Suport a l'oficina tècnica. [+]

Adjunt a responsable de compres i vendes a la secció fruita i verdura.

20/05/2019

Descripció del lloc

- Conèixer tot el procés productiu de fruita i verdura. - Conèixer l'estructura de la planta d'envasat de fruita i verdura. - Gestió i documentació, control d'existències, planificació de la sala d'envasat, PRL i OSHASS i anàlisis i estadístiques de compres i ventes [+]

Responsable de logística i control d'utillatge a Épila

10/05/2019

Descripció del lloc

Gestió i control dels treballs de logística de la plataforma d'Épila (descàrrega, enmagatzematge, canvis de format, preparació, expedició i gestió de rentadors de caixes) Gestió administrativa de les naus d'instal·lacions de logística i rentadors Gestió del personal propi i subcontractat de la secció de logística Responsable de riscos laborals, qualitat i seguretat alimentària de la plataforma logística [+]

Enginyer per a la secció d'obra civil

26/04/2019

Descripció del lloc

Busquem un enginyer per desenvolupar projectes i obres industrials a nivell d'obra civil, treballant conjuntament amb la resta de tècnics d'instal·lacions per dur a terme els projectes i obres dins el complex càrnic La Closa i altres centres productius del grup.[+]

Responsable de manteniment

20/11/2018

Descripció del lloc

- Actualització i búsqueda de nous mètodes de manteniment i millores. - Control de noves instal·lacions i modificacions destinades a les nostres responsabilitats. - Resolució de problemes esporàdics de la instal·lació. - Buscar el funcionament òptim de les instal·lacions de cogeneració. - Buscar el funcionament òptim de les instal·lacions de Refrigeració Industrial. - Seguiment de treball dels grups de Fred Industrial i Cogeneració. - Planificació, redacció, manteniment i seguiment de la normativa interna d'empresa i secció. - Gestió de manteniment de les instal·lacions de fred-electricitat-cogeneració. - Gestió del personal de la secció.[+]

Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals en Obra

10/07/2019

Descripció del lloc

Responsable en matèria de riscos laborals en totes les obres realitzades de CAGSA (pisos, benzineres, granges, obres internes.....) - Realització de Plans de Seguretat - Control documental de les empreses amb plataforma UCAE - Permisos de foc i d'accessos - Visites d'obra i realització d'informes[+]