Gestió zoosanitària de granges reproductores.

28/01/2019

Descripció del lloc

- Control de la producció i bioseguretat de les granges de gallines, indiots i guatlles reproductores, així com: Organitzar i/o realitzar les presses de mostres, mantenir actualitzades les dades de producció de granges, repartir les vacunes a les granges de cria... - 75% treball de camp i 25% d'oficina. [+]

Operari/a neteja de vehicles (Autònom)

22/01/2019

Descripció del lloc

- Realitzar tasques de neteja als vehicles per dins i per fora. [+]

Tècnic agropecuari visitador de granges integrades d'aus

17/01/2019

Descripció del lloc

Gestionarà, controlarà i assessorament de les explotacions avícoles dels socis de bonÀrea Cooperativa cercant la màxima rendibilitat d'aquestes amb el millor maneig i adaptació de les instal·lacions.[+]

Responsable de l'explotació i gestió de la plataforma logística de Gavà

13/12/2018

Descripció del lloc

Degut als increments que s'han anat produint en els últims mesos, es precisa incorporar un nou responsable de l'explotació i gestió de la plataforma logística de Gavà. Les principals funcions que haurà de realitzar són: - Gestió laboral del personal que treballa a la plataforma logística. - Gestió i control dels treballs de logística de la plataforma de Gavà (descarrega, emmagatzematge, canvis de formats, preparació i accidentabilitat). - Gestió i control del manteniment (supervisió i control conjuntament amb els responsables de manteniment de recanvis i consumibles de les diferents instal?lacions i equips i analitzar les necessitats dels equips de manutenció ) - Gestió de la gasolinera i els rentadors de cotxes, els aspiradors i el box. - Gestió del Cash&Carry de Gavà. - Responsabilitzar-se dels riscos laborals, qualitat i medi ambient de la plataforma logística de Gavà. [+]

Recanvista del Magatzem de manteniment d'aus.

13/12/2018

Descripció del lloc

- Referenciar tots els recanvis del magatzem de manteniment, establir marques de trencament d'estoc, entrar els recanvis que entren cada dia al magatzem i actualitzar dades GIM. - Activar tràmits de compra al detectar trencaments d'estoc. - Preparar recanvis per executar MPs.[+]

Responsable de la secció de Fred industrial

20/11/2018

Descripció del lloc

- Actualització i búsqueda de nous mètodes de manteniment i millores. - Control de noves instal·lacions i modificacions destinades a les nostres responsabilitats. - Resolució de problemes esporàdics de la instal·lació. - Buscar el funcionament òptim de les instal·lacions de cogeneració. - Buscar el funcionament òptim de les instal·lacions de Refrigeració Industrial. - Seguiment de treball dels grups de Fred Industrial i Cogeneració. - Planificació, redacció, manteniment i seguiment de la normativa interna d'empresa i secció. - Gestió de manteniment de les instal·lacions de fred-electricitat-cogeneració. - Gestió del personal de la secció.[+]

Enginyer industrial per a millora de processos (Guissona)

26/11/2018

Descripció del lloc

- Es responsabilitzarà de definir i millorar processos productius conjuntament amb els usuaris finals de producció i manteniment tenint en compte aspectes de productivitat, seguretat, ergonomia... - Definirà la maquinària requerida, la comprarà (internament o externament) i la instal•larà. - Controlarà el pressupost i el timming de l'obra. [+]