Recanvista Taller de Manutenció

18/10/2019

Descripció del lloc

Millorar la supervisió, control, manteniment i inventariat dels magatzems de components així com: reduir l'estoc del magatzem Iniciar la verificació del control de qualitat en la recepció de materials i components en els tallers. Comprar components estandarditzats des dels tallers. Controlar la qualitat del material i els components que arriben al taller. Alliberar de totes aquestes funcions als electromecànics perquè es puguin centrar en els muntatges i posades en marxa.[+]

Mecànic de camions i carretilles

16/07/2019

Descripció del lloc

Mecànic de carretilles, tant de motor elèctric com dièsel. Realitzarà tant feines de manteniment com de reparació[+]

Manteniment industrial / Electromecànic Guissona

18/04/2019

Descripció del lloc

Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions. Habilitats i competències: - Capacitat per llegir i interpretar els esquemes elèctrics i d'explicar-ho als altres membres de l'equip. - Capacitat per instal·lar maquinària industrial elèctrica (motors, variadors, bombes hidràuliques, sensors...). - Capacitat per resoldre avaries. - Habilitats per reaccionar i improvisar si alguna cosa no surt com s'esperava. - Ajut als seus superiors en la investigació. - Disseny, desenvolupament i reparació dels equips elèctrics - Col·laboració en tasques no elèctriques.[+]