mecànic de vehicles industrials

01/12/2017

Descripció del lloc

Mecànic per dur a terme el manteniment i reparacions de la plantilla de vehicles. Segons experiència encaixarà a l'equip de turismes, camions o carretilles i plataformes de l'empresa.[+]

responsable de manteniment per botigues bonarea (autònom)

08/02/2018

Descripció del lloc

- Una vacant per la zona BCN nord + Girona - Una vacant per la zona BCN sud + Tarragona + Castelló - Una vacant per zona Lleida + Aragó + Navarra Responsables de fer el petit manteniment preventiu, i si cal correctiu, a les botigues bonArea: Revisió dels elements frigorífics bàsics (vitrines, portes de cambres, etc, petits treballs de paleteria i/o electricitat i manteniment del bon estat i neteja de la sala de compresors). Amb la missió principal de reduir les avaries i intervencions posteriors dels tècnics frigoristes.[+]

responsables de producció per a centre alimentari (épila)

08/02/2018

Descripció del lloc

Liderar el projecte del nou centre alimentari d'Épila. Planificació d"implantació. Responsabilitzar-se de l"execució de la planificació: obra civil, instal·lacions, maquinària, necessitats de personal, etc. Posada en marxa de la planta.[+]

oficials de manteniment industrial

01/12/2017

Descripció del lloc

Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions. Habilitats i competències: - Capacitat per llegir i interpretar els esquemes elèctrics i d'explicar-ho als altres membres de l'equip. - Capacitat per instal·lar maquinària industrial elèctrica (motors, variadors, bombes hidràuliques, sensors...). - Capacitat per resoldre avaries. - Habilitats per reaccionar i improvisar si alguna cosa no surt com s'esperava. - Ajut als seus superiors en la investigació. - Disseny, desenvolupament i reparació dels equips elèctrics - Col·laboració en tasques no elèctriques.[+]