Magatzemista-carretiller

03/08/2018

Descripció del lloc

Realitzar funcions de manutenció, emmagatzematge, reposició i servei de productes al magatzem. Efecturá operacions d'ubicació i càrrega de materials i productes, seguint els procediments establerts per l'organització.[+]

Tècnic de qualitat per a planta de producció

28/06/2018

Descripció del lloc

- Mostreig per gestió de la qualitat de les matèries primes, productes intermitjos i productes finals comercialitzats, segons els estàndars de qualitat.[+]

Xòfer transport garrins

07/06/2018

Descripció del lloc

Realitzar el transport de garrins de 6 a 20kg[+]

Xofer per cuba de pinso (bujaraloz)

01/03/2018

Descripció del lloc

Busquem xofer per cuba de pinso amb base del camió a Bujaraloz.[+]

Operari de producció

16/02/2018

Descripció del lloc

Operaris amb experiència en industria càrnica per a realitzar tasques de ganivet i/o tasques en cadena de producció.[+]

Responsables de producció per a centre alimentari (épila)

08/02/2018

Descripció del lloc

Liderar el projecte del nou centre alimentari d'Épila. Planificació d"implantació. Responsabilitzar-se de l"execució de la planificació: obra civil, instal·lacions, maquinària, necessitats de personal, etc. Posada en marxa de la planta.[+]