Consultor-gestor Business Intelligence (BI)

04/04/2019

Descripció del lloc

- Dissenyar i mantenir l'arquitectura corporativa de les solucions de BI de l'empresa. - Implementar l'arquitectura, kpi, informes, alertes i quadres de comandament. - Detectar oportunitats d'implementar solucions de BI. - Dissenyar i executar projectes de BI. - Planificar el curricular formatiu en temes de BI.[+]

Informàtic/a de sistemes-seguretat

03/04/2019

Descripció del lloc

Informàtic de sistemes per integrar-se amb l'equip de bonÀrea IT, realitzant tasques de consultoria, auditoria, test d'intrusió, configuració, administració i manteniment dels sistemes de seguretat d'IT. [+]

Informàtic/a de sistemes

26/06/2019

Descripció del lloc

Busquem un tècnic que s'encarregui de que tot el sistema informàtic funcioni correctament, per crear així un entorn en el què el personal de l'empresa pugui fer la seva feina de manera efectiva. Tasques específiques: - Instal·lació d'equipament, tant de hardware com de software. - Configuració de l'equipament (instal·lació dels programes necessaris). - Manteniment del sistema (s'ocuparà de les incidències dels usuaris i resoldrà els problemes que puguin sorgir). - Solució de les incidències tant de hardware com de software. - Monitorització dels diferents sistemes. - Gestió de la xarxa informàtica. - Incorporació dels equips a la xarxa. - Seguretat informàtica. - etc.[+]

Informàtic/a programador

03/07/2019

Descripció del lloc

Informàtic programador per integrar-se amb l'equip de bonÀrea IT, realitzant tasques de programació amb llenguatges Java, html, javascript, polymer, android studio, swift , SQL etc... utilitzant tecnologies com poden ser, GIT, Jenkins, Nexus, SonarQube, JasperReports, Docker etc.. Tot desplegat en un cluster de CPD's propis.[+]