Analista de laboratori

10/03/2020

Descripció del lloc

Busquem a un/a analista de laboratori de microbiologia per la realització de les següents tasques: - Recollida de les mostres. - Calibrar i verificar els equips del laboratori. - Analitzar els nivells de microorganismes presents en la matèria prima. [+]