Administratiu/va comptable

11/12/2018

Descripció del lloc

Sota la supervisió del cap administratiu del departament, s'encarregarà: - Control i seguiment de circulants i inversions, i dels resultats del departament. - Comptabilitat del departament. - Pressupostos. - Facturació. - Elaboració de P&L i CMI - Control d'existències - Entre d'altres tasques pròpies del perfil.[+]

Administratiu/va e-commerce

12/11/2018

Descripció del lloc

La secció d'e-commerce amplia el seu equip i està buscant una persona per desenvolupar les següents tasques: - Ser part activa en coordinar totes les seccions que intervenen en la venda online per tal de detectar dificultats i millorar-ne els processos. - Seguiment i suport a atenció al client en referència a queixes i incidències presentades pels clients i d'aquesta manera poder detectar punts de millora. - Manteniment d'articles que es mostren en la web (altes, baixes, continguts, fotos) així com seguiment de retallades i gestió de regals. - Elaboració de documentació de seguiment de negoci, de l'índex de satisfacció de comandes, pressupostos així com comunicació amb les línies de productes per l'aplicació de les corresponents mesures correctores. - Col·laboració en el disseny de copis i grafismes comunicatius per potenciar accions promocionals puntuals mitjançant mailings, newsletter, etc.[+]