Infermer/a per l'àrea de vigilància de la salut

14/11/2019

Descripció del lloc

Busquem un/a infermer/a per incorporar-se a l'àrea de vigilància de la salut, per a dur a terme revisions mèdiques, visites/urgències, cures, vacunes...[+]

Administratiu/va comercial

13/11/2019

Descripció del lloc

Busquem un/a administratiu/va pel departament de comercial per a la realització de les següents tasques: - Contacte telefònic amb els clients directes i les delegacions. - Gestió de les queixes rebudes a través del telèfon d'atenció al client o bé a través d'altres medis gestionats per la secció. - Sol·licitud a logística de les necessitats de transport. - Seguiment de les necessitats que hi puguin haver dels productes al Cash de Guissona. - Control d'stock. - Seguiment de que els productes de la secció estiguin correctament posicionats a la botiga virtual i les fotografies actualitzades. - Gestió de les devolucions i abonaments als clients directes.[+]

Administratiu/va per a compres

13/11/2019

Descripció del lloc

Busquem un/a administratiu/va polivalent per a la realització de la compra del mobiliari, material i vestuari de les botigues bonÀrea. Durà a terme les comandes amb els proveïdors i la facturació de les compres, entre d'altres coses.[+]

Responsable de granja porcina per Barbastro (Huesca)

08/11/2019

Descripció del lloc

Busquem una persona per gestionar una granja porcina de mares. Durà a terme tant tasques pròpies de la granja com la gestió del personal que hi treballa.[+]

Auxiliar de Geriatria.

29/10/2019

Descripció del lloc

Es necessita un/a auxiliar de geriàtric per la cura dels residents de la Fundació de Guissona.[+]

Ajudant centre d'inseminació

25/10/2019

Descripció del lloc

Busquem a un/a ajudant per al centre d'inseminació de Verdú. Les tasques a realitzar son les següents: - Control i maneig dels animals - Control de l'alimentació - Manteniment i neteja de les instal·lacions [+]

Informàtic/a programador (Lleida)

24/10/2019

Descripció del lloc

Necessitem un perfil de programador amb coneixements i experiència sobre el desenvolupament d'aplicacions web amb llenguatges Java, Html, Javascript, Polymer, SQL, .NET C# MVC. La seva tasca principal serà la programació de noves aplicacions en aquestes tecnologies. [+]

Turisme industrial i atenció al client

21/10/2019

Descripció del lloc

- Busquem una persona per a l'organització i la realització de les visites guiades al Centre alimentari de La Closa. A més, també haurà de realitzar l'atenció al client mitjançant el servei del telèfon d'atenció al client. - Es tracta de cobrir una substitució de maternitat. - Jornada de 6 hores diàries.[+]

Recanvista Taller de Manutenció

18/10/2019

Descripció del lloc

Millorar la supervisió, control, manteniment i inventariat dels magatzems de components així com: reduir l'estoc del magatzem Iniciar la verificació del control de qualitat en la recepció de materials i components en els tallers. Comprar components estandarditzats des dels tallers. Controlar la qualitat del material i els components que arriben al taller. Alliberar de totes aquestes funcions als electromecànics perquè es puguin centrar en els muntatges i posades en marxa.[+]

Administratiu/va per compres i gestió de subministres

03/10/2019

Descripció del lloc

Busquem un/a administratiu/va pel departament d'enginyeria per dur a terme la gestió administrativa dels proveïdors (factures, proformes, comandes, etc.). També s'hauria de fer càrrec dels pressupostos amb els proveïdors, i de la relació i la negociació amb aquests. A més, hauria de gestionar la tenda virtual, entre d'altres coses.[+]

Tècnic/a secció energia

03/10/2019

Descripció del lloc

Busquem un/a enginyer/a pel departament d'enginyeria per desenvolupar les diferents tasques a la secció d'Energia, tant per la comercialització d'electricitat com per a desenvolupar la comercialització de Gas.[+]

Enginyer/a d'avantprojectes

25/09/2019

Descripció del lloc

Busquem incorporar al departament d'enginyeria un/a enginyer/a per al desenvolupament d'avantprojectes, des de l'informe fins als plànols. És necessari que tingui coneixements específics en la part d'obra civil i interès per aprendre en d'altres temes de la indústria alimentària (maquinària, manutenció, seguretat, PCI..). També participarà en el disseny del nou complex d'Épila.[+]

Analista de dades i processos

26/08/2019

Descripció del lloc

Busquem un/a analista de dades, costos i planificació per la realització de les següents tasques: - Disseny de la planificació i gestió de la producció - Seguiment i anàlisi de la producció diària, setmanal, mensual - Identificació de desviacions per proposar accions i mesures - Seguiment i anàlisi de les comandes: producció, preparació i expedició - Revisió d'escandalls de producte atenent la producció - Elaboració de quades de comandaments pel seguiment de la producció - Comunicació constant amb producció i elaboració d'informes gràfics i visuals[+]

Auxiliar de Geriatria.

29/10/2019

Descripció del lloc

Es necessita un/a auxiliar de geriàtric per la cura dels residents de la Fundació de Guissona.[+]

Mecànic de camions i carretilles

16/07/2019

Descripció del lloc

Mecànic de carretilles, tant de motor elèctric com dièsel. Realitzarà tant feines de manteniment com de reparació[+]

Enginyer/a d'instal·lacions

11/07/2019

Descripció del lloc

Busquem un/a enginyer/a per realitzar el disseny i dur a terme l'execució d'obres d'instal·lacions industrials, bàsicament elèctriques, telecomunicacions i clima. [+]

Operaris de producció.

28/05/2019

Descripció del lloc

Es necessiten operaris de producció per a la industria alimentària. Les funcions que s'hauran de realitzar son les següents: - Envasat i etiquetat. - Treballs amb ganivet. - Mobilització de palets. [+]

Responsable de manteniment

30/09/2019

Descripció del lloc

- Actualització i búsqueda de nous mètodes de manteniment i millores. - Control de noves instal·lacions i modificacions destinades a les nostres responsabilitats. - Resolució de problemes esporàdics de la instal·lació. - Buscar el funcionament òptim de les instal·lacions de cogeneració. - Buscar el funcionament òptim de les instal·lacions de Refrigeració Industrial. - Seguiment de treball dels grups de Fred Industrial i Cogeneració. - Planificació, redacció, manteniment i seguiment de la normativa interna d'empresa i secció. - Gestió de manteniment de les instal·lacions de fred-electricitat-cogeneració. - Gestió del personal de la secció.[+]

Manteniment industrial / Electromecànic Guissona

18/04/2019

Descripció del lloc

Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions. Habilitats i competències: - Capacitat per llegir i interpretar els esquemes elèctrics i d'explicar-ho als altres membres de l'equip. - Capacitat per instal·lar maquinària industrial elèctrica (motors, variadors, bombes hidràuliques, sensors...). - Capacitat per resoldre avaries. - Habilitats per reaccionar i improvisar si alguna cosa no surt com s'esperava. - Ajut als seus superiors en la investigació. - Disseny, desenvolupament i reparació dels equips elèctrics - Col·laboració en tasques no elèctriques.[+]

Informàtic/a programador (Guissona)

22/10/2019

Descripció del lloc

Informàtic programador per integrar-se amb l'equip de bonÀrea IT, realitzant tasques de programació amb llenguatges Java, html, javascript, polymer, android studio, swift , SQL etc... utilitzant tecnologies com poden ser, GIT, Jenkins, Nexus, SonarQube, JasperReports, Docker etc.. Tot desplegat en un cluster de CPD's propis.[+]

Tècnic d'expansió de botigues bonÀrea (zona Barcelona)

14/11/2019

Descripció del lloc

- Prospecció de locals i poblacions (demanar informació dels locals i de les poblacions per corroborar que compleixen el mínim necessari). - Visitar locals i poblacions per definir la viabilitat i comercialitat dels locals. - Visites d'obra. - Seguiment de les llicències d'obra i activitat.[+]