Responsable control granges d'engreix de porcs

29/03/2018

Descripció del lloc

Control i seguiment del bestiar porcí a les granges d'engreix dels socis.[+]

Assessor veterinari especialista en porcí

11/05/2018

Descripció del lloc

-Assessorar i controlar les granges assignades per l'assoliment de la qualitat dels aliments. -Atendre les incidències i reclamacions relaciones amb l'aliment animal. -Aconsellar programes de pinsos. -Proposar accions per millorar la viabilitat econòmica de les granges. -Anàlisi de resultats tècnics i econòmics de granges. -Seguiment dels programes sanitaris. -Atendre emergències veterinàries. [+]

Tècnic d'expansió de botigues (zona barcelona)

06/04/2018

Descripció del lloc

- Prospecció de locals i poblacions (demanar informació dels locals i de les poblacions per corroborar que compleixen el mínim necessari). - Visitar locals i poblacions per definir la viabilitat i comercialitat dels locals. - Visites d'obra. - Seguiment de les llicències d'obra i activitat.[+]

Responsable de secció administració i informàtica

14/03/2018

Descripció del lloc

- Assegurar l'adequat funcionament de les àrees de gestió i comptabilitat del departament: cash flow, facturació, cobraments i pagaments. - Coordinació de la informàtica en general. - Gestió de pressupostos, finançament i objectius de la seva secció.[+]

Comercial sector alimentari

27/04/2018

Descripció del lloc

Promoció, venda i cobro de tota la gama de productes de la línia amb destinació als mercats interiors, cee i països tercers[+]

Informàtic/a programador web

01/12/2017

Descripció del lloc

Programació orientada a objectes i servidor. Llenguatges de programació: Java, C#, PHP, ASP.NET, HTML, JavaScript i CSS[+]

Assessor canvi imatge tendes bonàrea

09/05/2018

Descripció del lloc

- Valorar els elements físics i estat general de cada tenda visitada i estudiar i valorar quines millores es poden aplicar per tal de poder aplicar la nova imatge a les tendes bonÀrea i aprofitar per optimitzar i millorar la distribució del mobiliari de la tenda. - Visitar les tendes, comprovar l'estat físic, plantejar millores, preparar plànols amb els canvis proposats, presentar relació de canvis, càlcul del cost i seguiment dels industrials implicats en els canvis. [+]

Projectista mecànic

29/03/2018

Descripció del lloc

Es responsabilitzarà del disseny mecànic de les màquines requerides, així com de la compra de components per fabricar-les a les nostres instal·lacions amb personal propi o subcontractat.[+]

Operari de producció

16/02/2018

Descripció del lloc

Operaris amb experiència en industria càrnica per a realitzar tasques de ganivet i/o tasques en cadena de producció.[+]

Arquitecte tècnic

10/05/2018

Descripció del lloc

Direcció executiva d'obres d'edificació. Control de qualitat, costos, amidaments. Planificacions d'obra. Suport a l'actual equip de 2 arquitectes i 1 arquitecte tècnic. Opció coordinació de seguretat i salut[+]

Autònom benzinera i botiga torrelles de llobregat

07/03/2018

Descripció del lloc

Responsabilitzar-se del negoci, Tracte amb els clients, control de botiga de conveniència, disciplina, capacitat d'autogestio, coneixements avançats de suport informàtic i noves tecnologies.[+]

Tècnic millora de línies productives

15/05/2018

Descripció del lloc

Participació activa en nous projectes. Disseny de noves línies de producció. Optimització dels recursos actuals buscant la millora productiva. Control i anàlisis dels processos actuals, determinant els punts que no aporten valor i aconseguint un estalvi econòmic. Disseny de lay-outs i contacte amb proveïdors.[+]

Atenció al públic caixaguisona

20/04/2018

Descripció del lloc

Atenció als clients de l'oficina de Guissona, tant en tasques administratives com de gestió.[+]

Mecànic de vehicles industrials

01/12/2017

Descripció del lloc

Mecànic per dur a terme el manteniment i reparacions de la plantilla de vehicles. Segons experiència encaixarà a l'equip de turismes, camions o carretilles i plataformes de l'empresa.[+]

Xofer per cuba de pinso (bujaraloz)

01/03/2018

Descripció del lloc

Busquem xofer per cuba de pinso amb base del camió a Bujaraloz.[+]

Enginyer de processos

30/04/2018

Descripció del lloc

Es responsabilitzarà de definir i millorar processos productius conjuntament amb els usuaris finals de producció i manteniment tenint en compte aspectes de producitivitat, seguretat, ergonomía, etc... Defiinirà la maquinària requerida, la comprarà (internament o externament) i la instal·larà. Controlarà el pressupost i el timming de l'obra. [+]

Oficials de manteniment industrial

01/12/2017

Descripció del lloc

Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions. Habilitats i competències: - Capacitat per llegir i interpretar els esquemes elèctrics i d'explicar-ho als altres membres de l'equip. - Capacitat per instal·lar maquinària industrial elèctrica (motors, variadors, bombes hidràuliques, sensors...). - Capacitat per resoldre avaries. - Habilitats per reaccionar i improvisar si alguna cosa no surt com s'esperava. - Ajut als seus superiors en la investigació. - Disseny, desenvolupament i reparació dels equips elèctrics - Col·laboració en tasques no elèctriques.[+]

Operari expedicions moll de càrrega

09/05/2018

Descripció del lloc

- Realitzar correctament la carrega i descarrega dels productes. - Realitzar moviments interns amb carnet de tràiler. [+]

Responsable de granges (zona segarra)

09/05/2018

Descripció del lloc

Supervisió i gestió de les explotacions que es troben sota el seu control assegurant el compliment de la planificació i producció, assessorament i gestió del personal.[+]

Venedor especialitzat material agrícola/ramader

10/05/2018

Descripció del lloc

Atenció al client a la botiga d'enginyeria. - Venda de material Agrícola i Ramader - Dinamització de les vendes i vetllar per la bona imatge de la botiga. [+]

Recanvista taller de vehicles

25/04/2018

Descripció del lloc

- Responsable dels recanvis del taller de turismes, camions i toros. - Negociació de preus amb proveïdors i compra[+]

Responsables de producció per a centre alimentari (épila)

08/02/2018

Descripció del lloc

Liderar el projecte del nou centre alimentari d'Épila. Planificació d"implantació. Responsabilitzar-se de l"execució de la planificació: obra civil, instal·lacions, maquinària, necessitats de personal, etc. Posada en marxa de la planta.[+]

Transportista autònom del pls

19/03/2018

Descripció del lloc

Repartir el producte fresc, congelat i sec des de Guissona a les botigues bonArea ubicades a Catalunya, Aragó, Castelló i Navarra.[+]

Administratiu / a - comptable (guissona)

06/03/2018

Descripció del lloc

Gestió de tot el procés de comptabilització i pagament de les factures[+]

Electromecànic fàbrica de bujaraloz

30/04/2018

Descripció del lloc

Tasques de manteniment electromecànic preventiu i correctiu[+]

Responsable de manteniment per botigues bonarea (autònom)

08/02/2018

Descripció del lloc

- Una vacant per la zona BCN nord + Girona - Una vacant per la zona BCN sud + Tarragona + Castelló - Una vacant per zona Lleida + Aragó + Navarra Responsables de fer el petit manteniment preventiu, i si cal correctiu, a les botigues bonArea: Revisió dels elements frigorífics bàsics (vitrines, portes de cambres, etc, petits treballs de paleteria i/o electricitat i manteniment del bon estat i neteja de la sala de compresors). Amb la missió principal de reduir les avaries i intervencions posteriors dels tècnics frigoristes.[+]

Estudiants pràctiques estiu 2018

28/03/2018

Descripció del lloc

Realitzar pràctiques curriculars o extracurriculars, en el lloc de treball on encaixi el perfil de formació de l'estudiant.[+]