enginyer de projectes d'obra civil i posada en marxa (épila)

08/02/2018

Descripció del lloc

- Analitzar les necessitats d'Épila. - Tancar el desenvolupament de projectes d'obra civil, industrialització i automatització. - Coordinar-se amb els usuaris finals d'Épila i de la Closa i amb els tècnics d"obres internes d'enginyeria de la central.[+]

ajudant de repartidor (zona barcelona)

08/02/2018

Descripció del lloc

Ajudar a repartir la compra on-line als domicilis per lÀrea Metropolitana de Barcelona (Hospitalet, Esplugues, Cornella...). Disponibilitat horaria: jornada de tarda (entre 16.00h i 22.00h) de dilluns a divendres.[+]

assessor / instructor de botigues per a barcelona i girona

16/02/2018

Descripció del lloc

Inauguració de tendes, seguiment del planning d"auditories i donar suport a les tendes en funcionament [+]

cuiner/a per a col·lectivitats

01/12/2017

Descripció del lloc

Disseny i desenvolupaments de plats nous, elaboració de fitxes de fabricació, fabricació dels productes, autocontrols, catacions, estudis de mercat de la competència.[+]

tècnic de qualitat per planta de producció

08/02/2018

Descripció del lloc

Assumir la responsabilitat de la qualitat i seguretat alimentària, així com també la relacionada amb la PRL i el medi ambient dins del seu torn. Haurà de vetllar per al compliment de les BPM's, verificar la realització dels autocontrols, coordinar i formar a les persones encarregades de realitzar autocontrols. Colaboració activa en l'assoliment de la norma IFS-FOOD. Formació continuada a treballadors[+]

informàtic/a programador web

01/12/2017

Descripció del lloc

Programació orientada a objectes i servidor. Llenguatges de programació: Java, C#, PHP, ASP.NET, HTML, JavaScript i CSS[+]

autònom benzinera i botiga parets del vallès

13/02/2018

Descripció del lloc

Tracte amb els clients, control de botiga de conveniència, disciplina, capacitat d'autogestio, coneixements avançats de suport informàtic i noves tecnologies.[+]

mecànic de vehicles industrials

01/12/2017

Descripció del lloc

Mecànic per dur a terme el manteniment i reparacions de la plantilla de vehicles. Segons experiència encaixarà a l'equip de turismes, camions o carretilles i plataformes de l'empresa.[+]

operari de producció

16/02/2018

Descripció del lloc

Operaris amb experiència en industria càrnica per a realitzar tasques de ganivet i/o tasques en cadena de producció.[+]

tècnic/a per a projectes i obres de depuració i tractaments d'aigües

08/02/2018

Descripció del lloc

- Dissenyar, pressupostar i construir diversos projectes de tractaments d'aigües residuals i potables, i diversos temes relacionats amb el medi ambient. [+]

oficials de manteniment industrial

01/12/2017

Descripció del lloc

Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions. Habilitats i competències: - Capacitat per llegir i interpretar els esquemes elèctrics i d'explicar-ho als altres membres de l'equip. - Capacitat per instal·lar maquinària industrial elèctrica (motors, variadors, bombes hidràuliques, sensors...). - Capacitat per resoldre avaries. - Habilitats per reaccionar i improvisar si alguna cosa no surt com s'esperava. - Ajut als seus superiors en la investigació. - Disseny, desenvolupament i reparació dels equips elèctrics - Col·laboració en tasques no elèctriques.[+]

operari de seguretat, vigilancia i control d'accessos

20/02/2018

Descripció del lloc

- Control d'entrades i sortides del personal. - Control d'entrades i sortides de vehicles. - Prevenir i evitar accidents/incidents de tipus personal i material (incendis, fugues, inundacions...). - Vetllar que es compleixin normes internes. - Gestió d'alarmes i video-vigilància.[+]

responsables de producció per a centre alimentari (épila)

08/02/2018

Descripció del lloc

Liderar el projecte del nou centre alimentari d'Épila. Planificació d"implantació. Responsabilitzar-se de l"execució de la planificació: obra civil, instal·lacions, maquinària, necessitats de personal, etc. Posada en marxa de la planta.[+]

responsable de manteniment per botigues bonarea (autònom)

08/02/2018

Descripció del lloc

- Una vacant per la zona BCN nord + Girona - Una vacant per la zona BCN sud + Tarragona + Castelló - Una vacant per zona Lleida + Aragó + Navarra Responsables de fer el petit manteniment preventiu, i si cal correctiu, a les botigues bonArea: Revisió dels elements frigorífics bàsics (vitrines, portes de cambres, etc, petits treballs de paleteria i/o electricitat i manteniment del bon estat i neteja de la sala de compresors). Amb la missió principal de reduir les avaries i intervencions posteriors dels tècnics frigoristes.[+]

tècnic agrícola / assessorament a clients, socis (zona navarra, la rioja)

08/02/2018

Descripció del lloc

- Visites d'assessorament a finques de clients i socis - Assessorament en dipòsits a socis i clients - Mantenir el nivell tècnic mitjançant la formació continuada (assistència a congressos, jornades, etc.) - Potenciar vendes línia fitosanitaris i adob - Suport tècnic per al dipositari en la venda de fitosanitaris, adobs i llavors - Assegurar la legalitat en la venda dels productes de la secció agrícola (fitosanitaris)[+]