Enginyer/a d'instal·lacions

11/07/2019

Descripció del lloc

Busquem un/a enginyer/a per realitzar el disseny i dur a terme l'execució d'obres d'instal·lacions industrials, bàsicament elèctriques, telecomunicacions i clima. [+]

Tècnic/a per control i direcció d'obres (Épila)

02/07/2019

Descripció del lloc

Busquem un enginyer per realitzar tasques de control i direcció d'obra per Épila.[+]

Enginyer industrial per desenvolupar les línies de producció a Épila

26/06/2019

Descripció del lloc

La nova incorporació haurà de desenvolupar el projecte de determinades línies de producció a la nova planta d'Épila. Les principals tasques seran: - Coordinació amb els responsables de línies de producció actuals d'Elaborats a Guissona. - Contacte directe amb proveïdors de maquinaria i departament d'Enginyeria. - Planificar i desenvolupar les inversions necessàries per aquest projecte. - Seguiment de les obres e instal·lacions. - Gestió i control de les produccions, personal propi/subcontractat, qualitat i riscos laborals a Épila.[+]

Administratiu/va comptable

17/06/2019

Descripció del lloc

Tenim la necessitat d'incorporar una persona per realitzar diverses tasques administratives i donar suport quan calgui a les altres persones del mateix departament. Algunes de les tasques a realitzar són l'atenció telefònica, facturació, comptabilitat, informes de les botigues, tramitacions?[+]

Tècnic/a d'inseminació de porcí.

14/06/2019

Descripció del lloc

- Realitzar el control i la recollida del material genètic.[+]

Tècnic/a comercial de material ramader

14/06/2019

Descripció del lloc

La persona que incorporem haurà de dur a terme visites d'obres actives, previsió d'acabats i muntatges, recollida de material, visites urgents per incidències i reparacions, assessorament a d'altres departaments, pressupostos, etc.[+]

Operaris de producció.

28/05/2019

Descripció del lloc

Es necessiten operaris de producció per a la industria alimentària. Les funcions que s'hauran de realitzar son les següents: - Envasat i etiquetat. - Treballs amb ganivet. - Mobilització de palets. [+]

Delineant Projectista

27/05/2019

Descripció del lloc

- Actualització de plànols de naus existents 2D. - Realització de plànols de instal·lacions generals. - Control i gestió de plànols. - Suport a l'oficina tècnica. [+]

Adjunt a responsable de compres i vendes a la secció fruita i verdura.

20/05/2019

Descripció del lloc

- Conèixer tot el procés productiu de fruita i verdura. - Conèixer l'estructura de la planta d'envasat de fruita i verdura. - Gestió i documentació, control d'existències, planificació de la sala d'envasat, PRL i OSHASS i anàlisis i estadístiques de compres i ventes [+]

Responsable de logística i control d'utillatge a Épila

10/05/2019

Descripció del lloc

Gestió i control dels treballs de logística de la plataforma d'Épila (descàrrega, enmagatzematge, canvis de format, preparació, expedició i gestió de rentadors de caixes) Gestió administrativa de les naus d'instal·lacions de logística i rentadors Gestió del personal propi i subcontractat de la secció de logística Responsable de riscos laborals, qualitat i seguretat alimentària de la plataforma logística [+]

Administratiu/va Transport PLS

07/05/2019

Descripció del lloc

- Atenció al franquiciat per incidències en el transport en el moment de l'entrega de la càrrega a les botigues bonÀrea. - Atenció al client per incidències en el repartiment e-commerce/ Box. - Gestió de sinistres i assegurances dels autònoms. - Realització d'informes (queixes, e-commerce...).[+]

Assessor-instructor per donar suport a les obertures de botigues bonÀrea (autònom)

26/04/2019

Descripció del lloc

Busquem una persona que, una vegada formada, pugui realitzar tasques de suport en l'obertura de les botigues bonÀrea (preparació de la botiga i formació dels processos al franquiciat durant els primers dies de funcionament).[+]

Enginyer per a la secció d'obra civil

26/04/2019

Descripció del lloc

Busquem un enginyer per desenvolupar projectes i obres industrials a nivell d'obra civil, treballant conjuntament amb la resta de tècnics d'instal·lacions per dur a terme els projectes i obres dins el complex càrnic La Closa i altres centres productius del grup.[+]

Mistery Shopper (autònom)

26/04/2019

Descripció del lloc

Busquem una persona que de manera incògnita pugui avaluar i mesurar la qualitat en l'atenció al client en les botigues bonÀrea. L'objectiu d'aquesta figura serà actuar com un client comú que realitza la compra a la botiga. Durant aquests processos de compres misterioses, s'hauran de desenvolupar activitats específiques com comprar un producte, fer preguntes o registrar queixes, per finalment proveir informes detallats i retroalimentació sobre les seves experiències en cada visita.[+]

Cap de Vendes d'ous (departament de contractes d'aus)

26/04/2019

Descripció del lloc

- Gestionar les compres/vendes d'ous i les compres dels embalatges d'ous, aconseguint els objectius marcats per l' empresa en quant a volums i resultats. - Gestionar les produccions i tasques a realitzar per cada unitat productiva (centre de classificació ? granja), gestió del transport i assistència al comitè de control de l' activitat. - Gestionar, supervisar i distribuir les diferents tasques de la secció amb l' equip existent i revisar juntament amb direcció els objectius del personal. - Acordar, negociar amb Producció i Control de Qualitat els estàndards de qualitat de cada producte. - Gestionar, revisar i fer informes dels quadres de comandament, estadística i resultats mensuals. - Efectuar la reducció de costos anual segons objectiu de l' empresa -5%. - Gestionar l' informació de mercat, articles de les diferents línies de venda, normatives, etc. - Preveure, avançar dins de cada sector les futures oportunitats de negoci, tendències, etc.[+]

Consultor-gestor Business Intelligence (BI)

04/04/2019

Descripció del lloc

- Dissenyar i mantenir l'arquitectura corporativa de les solucions de BI de l'empresa. - Implementar l'arquitectura, kpi, informes, alertes i quadres de comandament. - Detectar oportunitats d'implementar solucions de BI. - Dissenyar i executar projectes de BI. - Planificar el curricular formatiu en temes de BI.[+]

Informàtic/a de sistemes-seguretat

03/04/2019

Descripció del lloc

Informàtic de sistemes per integrar-se amb l'equip de bonÀrea IT, realitzant tasques de consultoria, auditoria, test d'intrusió, configuració, administració i manteniment dels sistemes de seguretat d'IT. [+]

Estudiants pràctiques estiu 2019

30/01/2019

Descripció del lloc

Estudiants que cursin Graus universitaris relacionats amb perfils que encaixen a bonArea. Que tenen més d'un 50% del Grau superat i que des de la universitat s'aprova gestionar un conveni de pràctiques extracurriculars o curriculars.[+]

Responsable de manteniment

20/11/2018

Descripció del lloc

- Actualització i búsqueda de nous mètodes de manteniment i millores. - Control de noves instal·lacions i modificacions destinades a les nostres responsabilitats. - Resolució de problemes esporàdics de la instal·lació. - Buscar el funcionament òptim de les instal·lacions de cogeneració. - Buscar el funcionament òptim de les instal·lacions de Refrigeració Industrial. - Seguiment de treball dels grups de Fred Industrial i Cogeneració. - Planificació, redacció, manteniment i seguiment de la normativa interna d'empresa i secció. - Gestió de manteniment de les instal·lacions de fred-electricitat-cogeneració. - Gestió del personal de la secció.[+]

Informàtic/a de sistemes

26/06/2019

Descripció del lloc

Busquem un tècnic que s'encarregui de que tot el sistema informàtic funcioni correctament, per crear així un entorn en el què el personal de l'empresa pugui fer la seva feina de manera efectiva. Tasques específiques: - Instal·lació d'equipament, tant de hardware com de software. - Configuració de l'equipament (instal·lació dels programes necessaris). - Manteniment del sistema (s'ocuparà de les incidències dels usuaris i resoldrà els problemes que puguin sorgir). - Solució de les incidències tant de hardware com de software. - Monitorització dels diferents sistemes. - Gestió de la xarxa informàtica. - Incorporació dels equips a la xarxa. - Seguretat informàtica. - etc.[+]

Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals en Obra

10/07/2019

Descripció del lloc

Responsable en matèria de riscos laborals en totes les obres realitzades de CAGSA (pisos, benzineres, granges, obres internes.....) - Realització de Plans de Seguretat - Control documental de les empreses amb plataforma UCAE - Permisos de foc i d'accessos - Visites d'obra i realització d'informes[+]

Enginyer/a industrial per a millora de processos (Guissona)

01/04/2019

Descripció del lloc

Busquem una nova incorporació pel departament d'Elaborats que dugui a terme la millora de processos de producció de les plantes de fabricació juntament amb els responsables de secció. També s'implicarà en el projecte d'Èpila per les futures plantes d'Elaborats (definició, desenvolupament, etc...) Estarà en contacte directe amb els proveïdors de maquinaria i tindrà suport de tot tipus d'eines de millora (Lean management) per incrementar la productivitat de les línies. [+]

Manteniment industrial / Electromecànic Guissona

18/04/2019

Descripció del lloc

Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions. Habilitats i competències: - Capacitat per llegir i interpretar els esquemes elèctrics i d'explicar-ho als altres membres de l'equip. - Capacitat per instal·lar maquinària industrial elèctrica (motors, variadors, bombes hidràuliques, sensors...). - Capacitat per resoldre avaries. - Habilitats per reaccionar i improvisar si alguna cosa no surt com s'esperava. - Ajut als seus superiors en la investigació. - Disseny, desenvolupament i reparació dels equips elèctrics - Col·laboració en tasques no elèctriques.[+]

Tècnic/a en prevenció de riscos laborals

19/02/2019

Descripció del lloc

Gestió de l'avaluació de riscos i planificació preventiva. Gestió de la implantació del manual d'emergències i formació. Gestió de la accidentabilidad i absentisme, compliment de legislació en màquines i equips de treball. Gestió dels productes químics i substàncies perilloses. Gestió de l'ús d'equips de protecció individual i coordinació de les activitats.[+]

Informàtic/a programador

03/07/2019

Descripció del lloc

Informàtic programador per integrar-se amb l'equip de bonÀrea IT, realitzant tasques de programació amb llenguatges Java, html, javascript, polymer, android studio, swift , SQL etc... utilitzant tecnologies com poden ser, GIT, Jenkins, Nexus, SonarQube, JasperReports, Docker etc.. Tot desplegat en un cluster de CPD's propis.[+]

Enginyer de projectes i posada en marxa

25/03/2019

Descripció del lloc

- Analitzar les necessitats de la central de Guissona i d'Épila - Desenvolupar avantprojectes incloent des d'obra civil a automatització - Coordinar-se amb l'usuari final i els tècnics d'obres internes - Resoldre els grans trets en l'àmbit tècnic - Redactar un primer pressupost orientatiu[+]