Cuiner/a per Restaurant/Casa Rural

12/11/2018

Descripció del lloc

Cuiner amb experiència en l'elaboració de menús del dia, postres i cuina a la carta per al restaurant i casa rural.[+]

Administratiu/va e-commerce

12/11/2018

Descripció del lloc

- Suport a atenció al client del e-commerce, coordinant els registres (queixes i incidències) per a la seva resposta al client i seguir l'aplicació en les diferents seccions dels serveis (Preparació de comandes, transports, informàtica...) i les mesures correctores. - Manteniment d'articles a la web (altes, baixes, continguts...), seguiment de retallades, gestió dels regals. - Col·laboració pel que fa al disseny dels documents pel seguiment de l'evolució de negoci, accions comercials puntuals i de l'índex de satisfacció de comandes, així com comunicació amb les línies de productes per l'aplicació de les corresponents mesures correctores.[+]

Assessor agrari per a venta de fitosanitaris

08/11/2018

Descripció del lloc

Tècnic per a botiga de fitosanitaris, per a assessorar als socis/clients i fer suport a tasques de magatzem[+]

Encarregat de granja a Azanuy

07/11/2018

Descripció del lloc

És necessita un granger encarregat de la granja de Azanuy.[+]

Recanvista Taller de Manutenció

26/10/2018

Descripció del lloc

Millorar la supervisió, control, manteniment i inventariat dels magatzems de components així com: Reduir l'estoc del magatzem Iniciar la verificació del control de qualitat en la recepció de materials i components en els tallers. Comprar components estandarditzats des dels tallers. Controlar la qualitat del material i els components que arriben a taller. Alliberar de totes aquestes funcions als electromecànics perquè es puguin centrar en els muntatges i posades en marxa.[+]

Informàtic/a de sistemes

26/10/2018

Descripció del lloc

Busquem un tècnic que s'encarregui de que tot el sistema informàtic funcioni correctament, per crear així un entorn en el què el personal de l'empresa pugui fer la seva feina de manera efectiva. Tasques específiques: - Instal·lació d'equipament, tant de hardware com de software. - Configuració de l'equipament (instal·lació dels programes necessaris). - Manteniment del sistema (s'ocuparà de les incidències dels usuaris i resoldrà els problemes que puguin sorgir). - Solució de les incidències tant de hardware com de software. - Monitorització dels diferents sistemes. - Gestió de la xarxa informàtica. - Incorporació dels equips a la xarxa. - Seguretat informàtica. - etc.[+]

Muntadors Industrials

26/10/2018

Descripció del lloc

Fabricar els diferents premuntatges mecànics.Ensamblar els premuntatges per acabar muntant els shuttles Nau III Muntatge de sensors, antenes TAG... Ajudar en la posta en marxa dels shuttles Nau III [+]

Responsable de logística i el transport de carburants

22/10/2018

Descripció del lloc

Juntament amb una altra persona serà el responsable de la distribució de carburant a les gasolineres bonÀrea. Haurà de procurar que cap gasolinera quedi sense abastiment de carburant, organitzar els viatges per distribuir el carburant a les gasolineres, control d"estocs de les gasolineres i bases distribució, control estocs terminals de carrega, gestió de comandes a les terminals de carrega, gestió de transportistes.[+]

Responsable de Legalitzacions

19/10/2018

Descripció del lloc

Tramitació de legalització d'activitats, legalització d'equips industrials en l'àmbit agroalimentari (fred, calderes, grup de pressió...)[+]

Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals en Obra

18/10/2018

Descripció del lloc

Responsable en matèria de riscos laborals en totes les obres realitzades de CAGSA (pisos, benzineres, granges, obres internes.....) - Realització de Plans de Seguretat - Control documental de les empreses amb plataforma UCAE - Permisos de foc i d'accessos - Visites d'obra i realització d'informes[+]

Adjunt administratiu/a fruita i verdura fresca

05/10/2018

Descripció del lloc

Efectuar les tasques administratives de la secció Atenció telefònica, gestió, anàlisi i estadístiques Comandes a proveïdors i control d'existències Substitució de les vacances/baixes del personal de la secció[+]

Tècnic de selecció per a botigues bonÀrea

30/08/2018

Descripció del lloc

Persona responsable de dur a terme la selecció dels candidats per a ser els gestors de les botigues bonÀrea. Les tasques específiques seràn: realització d'entrevistes, gestió de la documentació necessària i dur a terme tot el seguiment fins que els candidats seleccionats es facin càrrec de la botiga assignada, entre d'altres tasques. [+]

Magatzemista-Carretiller

30/10/2018

Descripció del lloc

Realitzar funcions de manutenció, emmagatzematge, reposició i servei de productes al magatzem. Efecturà operacions d'ubicació i càrrega de materials i productes, seguint els procediments establerts per l'organització.[+]

Enginyer industrial millora processos Guissona

01/08/2018

Descripció del lloc

Es responsabilitzarà de definir i millorar processos productius conjuntament amb els usuaris finals de producció i manteniment tenint en compte aspectes de producitivitat, seguretat, ergonomía, etc... Defiinirà la maquinària requerida, la comprarà (internament o externament) i la instal·larà. Controlarà el pressupost i el timming de l'obra. [+]

Manteniment industrial / Electromecànic Guissona

14/06/2018

Descripció del lloc

Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions. Habilitats i competències: - Capacitat per llegir i interpretar els esquemes elèctrics i d'explicar-ho als altres membres de l'equip. - Capacitat per instal·lar maquinària industrial elèctrica (motors, variadors, bombes hidràuliques, sensors...). - Capacitat per resoldre avaries. - Habilitats per reaccionar i improvisar si alguna cosa no surt com s'esperava. - Ajut als seus superiors en la investigació. - Disseny, desenvolupament i reparació dels equips elèctrics - Col·laboració en tasques no elèctriques.[+]

Tècnic en prevenció de riscos laborals

11/06/2018

Descripció del lloc

Gestió de l'avaluació de riscos i planificació preventiva. Gestió de la implantació del manual d'emergències i formació. Gestió de la accidentabilidad i absentisme, compliment de legislació en màquines i equips de treball. Gestió dels productes químics i substàncies perilloses. Gestió de l'ús d'equips de protecció individual i coordinació de les activitats.[+]

Informàtic/a programador web

23/05/2018

Descripció del lloc

Programació orientada a objectes i servidor. Llenguatges de programació: Java, C#, PHP, ASP.NET, HTML, JavaScript i CSS[+]

Xòfer per a cuba de pinso (Bujaraloz)

01/03/2018

Descripció del lloc

Busquem xofer per cuba de pinso amb base del camió a Bujaraloz.[+]

Operari de producció

08/11/2018

Descripció del lloc

Operaris amb experiència en industria càrnica per a realitzar tasques de ganivet i/o tasques en cadena de producció.[+]

Analista de vendes de botigues bonÀrea

07/11/2018

Descripció del lloc

Gestió de volums i campanyes de tendes bonÀrea: control de volums de venta de les botigues, anàlisi de dades, definir campanyes i promocions, impulsar tendes amb dificultats i anàlisis de campanyes promocionals.[+]

Responsables de producció per a centre alimentari (Èpila)

08/02/2018

Descripció del lloc

Liderar el projecte del nou centre alimentari d'Épila. Planificació d"implantació. Responsabilitzar-se de l"execució de la planificació: obra civil, instal·lacions, maquinària, necessitats de personal, etc. Posada en marxa de la planta.[+]

Tècnic de qualitat per planta de producció

22/10/2018

Descripció del lloc

Assumir la responsabilitat de la qualitat i seguretat alimentària, així com també la relacionada amb la PRL i el medi ambient dins del seu torn. Haurà de vetllar per al compliment de les BPM's, verificar la realització dels autocontrols, coordinar i formar a les persones encarregades de realitzar autocontrols. Col·laboració activa en l'assoliment de la norma IFS-FOOD. Formació continuada a treballadors.[+]