Educador/a social per a la fundació

03/09/2019

Descripció del lloc

Busquem un/a educador/a social per a la Fundació Agropecuària de Guissona. Les principals funcions que haurà de dur a terme, entre moltes d'altres, seran: - Dissenyar, planificar i avaluar les activitats de dinamització. - Motivar, facilitar i canalitzar iniciatives. - Transmetre estratègies i eines facilitadores de la relació y la comunicació interpersonal.[+]

Autònom/a per a la gestió de benzinera bonÀrea a les Borges Blanques

29/08/2019

Descripció del lloc

Realitzar totes les gestions relacionades amb el correcte funcionament de la benzinera: - Assegurar el correcte funcionament dels sortidors. - Atendre a la botiga i a les incidències que hi puguin aparèixer. - Mantenir en perfecte estat el conjunt de la zona de l'establiment. - Assegurar en tot moment el compliment de la normativa aplicable en matèria de prevenció de riscos, entre d'altres tasques.[+]

Analista de dades i processos

26/08/2019

Descripció del lloc

Busquem un/a analista de dades, costos i planificació per la realització de les següents tasques: - Disseny de la planificació i gestió de la producció - Seguiment i anàlisi de la producció diària, setmanal, mensual - Identificació de desviacions per proposar accions i mesures - Seguiment i anàlisi de les comandes: producció, preparació i expedició - Revisió d'escandalls de producte atenent la producció - Elaboració de quades de comandaments pel seguiment de la producció - Comunicació constant amb producció i elaboració d'informes gràfics i visuals[+]

Tècnic/a en instal·lacions fotovoltaiques.

22/08/2019

Descripció del lloc

Busquem a un tècnic/a per les instal·laciones solars i granges. Les tasques que hauria de realitzar son les següents: - Estudis tècnics i de viabilitat de les instal·lacions - Realització de projectes fotovoltaics i legalitzacions - Seguiment de les produccions - Auditories de seguretat[+]

Auxiliar de Geriatria.

20/08/2019

Descripció del lloc

Es necessita un/a auxiliar de geriàtric per la cura dels residents de la Fundació de Guissona.[+]

Financer/a per Caixa Guissona oficina de Barcelona

02/08/2019

Descripció del lloc

Busquem una persona que pugui dur a terme tasques d'assessorament, venda i gestió de productes financers.[+]

Front office Caixa Guissona per l'oficina de Guissona

02/08/2019

Descripció del lloc

Busquem una persona per atenció al públic i altres tasques internes pròpies del banc.[+]

Mecànic de camions i carretilles

16/07/2019

Descripció del lloc

Mecànic de carretilles, tant de motor elèctric com dièsel. Realitzarà tant feines de manteniment com de reparació[+]

Enginyer/a d'instal·lacions

11/07/2019

Descripció del lloc

Busquem un/a enginyer/a per realitzar el disseny i dur a terme l'execució d'obres d'instal·lacions industrials, bàsicament elèctriques, telecomunicacions i clima. [+]

Tècnic/a per control i direcció d'obres (Épila)

02/07/2019

Descripció del lloc

Busquem un enginyer per realitzar tasques de control i direcció d'obra per Épila.[+]

Operaris de producció.

28/05/2019

Descripció del lloc

Es necessiten operaris de producció per a la industria alimentària. Les funcions que s'hauran de realitzar son les següents: - Envasat i etiquetat. - Treballs amb ganivet. - Mobilització de palets. [+]

Delineant Projectista

27/05/2019

Descripció del lloc

- Actualització de plànols de naus existents 2D. - Realització de plànols de instal·lacions generals. - Control i gestió de plànols. - Suport a l'oficina tècnica. [+]

Adjunt a responsable de compres i vendes a la secció fruita i verdura.

20/05/2019

Descripció del lloc

- Conèixer tot el procés productiu de fruita i verdura. - Conèixer l'estructura de la planta d'envasat de fruita i verdura. - Gestió i documentació, control d'existències, planificació de la sala d'envasat, PRL i OSHASS i anàlisis i estadístiques de compres i ventes [+]

Responsable de logística i control d'utillatge a Épila

10/05/2019

Descripció del lloc

Gestió i control dels treballs de logística de la plataforma d'Épila (descàrrega, enmagatzematge, canvis de format, preparació, expedició i gestió de rentadors de caixes) Gestió administrativa de les naus d'instal·lacions de logística i rentadors Gestió del personal propi i subcontractat de la secció de logística Responsable de riscos laborals, qualitat i seguretat alimentària de la plataforma logística [+]

Assessor-instructor per donar suport a les obertures de botigues bonÀrea (autònom)

26/04/2019

Descripció del lloc

Busquem una persona que, una vegada formada, pugui realitzar tasques de suport en l'obertura de les botigues bonÀrea (preparació de la botiga i formació dels processos al franquiciat durant els primers dies de funcionament).[+]

Enginyer per a la secció d'obra civil

26/04/2019

Descripció del lloc

Busquem un enginyer per desenvolupar projectes i obres industrials a nivell d'obra civil, treballant conjuntament amb la resta de tècnics d'instal·lacions per dur a terme els projectes i obres dins el complex càrnic La Closa i altres centres productius del grup.[+]

Mistery Shopper (autònom)

26/04/2019

Descripció del lloc

Busquem una persona que de manera incògnita pugui avaluar i mesurar la qualitat en l'atenció al client en les botigues bonÀrea. L'objectiu d'aquesta figura serà actuar com un client comú que realitza la compra a la botiga. Durant aquests processos de compres misterioses, s'hauran de desenvolupar activitats específiques com comprar un producte, fer preguntes o registrar queixes, per finalment proveir informes detallats i retroalimentació sobre les seves experiències en cada visita.[+]

Informàtic/a de sistemes-seguretat

03/04/2019

Descripció del lloc

Informàtic de sistemes per integrar-se amb l'equip de bonÀrea IT, realitzant tasques de consultoria, auditoria, test d'intrusió, configuració, administració i manteniment dels sistemes de seguretat d'IT. [+]

Tècnic de qualitat a planta

02/08/2019

Descripció del lloc

Assumir la responsabilitat de revisar i validar la qualitat i seguretat del producte i vetllar pel compliment de les bones pràctiques de manipulació i higiene. [+]

Responsable de manteniment

20/11/2018

Descripció del lloc

- Actualització i búsqueda de nous mètodes de manteniment i millores. - Control de noves instal·lacions i modificacions destinades a les nostres responsabilitats. - Resolució de problemes esporàdics de la instal·lació. - Buscar el funcionament òptim de les instal·lacions de cogeneració. - Buscar el funcionament òptim de les instal·lacions de Refrigeració Industrial. - Seguiment de treball dels grups de Fred Industrial i Cogeneració. - Planificació, redacció, manteniment i seguiment de la normativa interna d'empresa i secció. - Gestió de manteniment de les instal·lacions de fred-electricitat-cogeneració. - Gestió del personal de la secció.[+]

Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals en Obra

10/07/2019

Descripció del lloc

Responsable en matèria de riscos laborals en totes les obres realitzades de CAGSA (pisos, benzineres, granges, obres internes.....) - Realització de Plans de Seguretat - Control documental de les empreses amb plataforma UCAE - Permisos de foc i d'accessos - Visites d'obra i realització d'informes[+]

Manteniment industrial / Electromecànic Guissona

18/04/2019

Descripció del lloc

Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions. Habilitats i competències: - Capacitat per llegir i interpretar els esquemes elèctrics i d'explicar-ho als altres membres de l'equip. - Capacitat per instal·lar maquinària industrial elèctrica (motors, variadors, bombes hidràuliques, sensors...). - Capacitat per resoldre avaries. - Habilitats per reaccionar i improvisar si alguna cosa no surt com s'esperava. - Ajut als seus superiors en la investigació. - Disseny, desenvolupament i reparació dels equips elèctrics - Col·laboració en tasques no elèctriques.[+]

Informàtic/a programador

16/09/2019

Descripció del lloc

Informàtic programador per integrar-se amb l'equip de bonÀrea IT, realitzant tasques de programació amb llenguatges Java, html, javascript, polymer, android studio, swift , SQL etc... utilitzant tecnologies com poden ser, GIT, Jenkins, Nexus, SonarQube, JasperReports, Docker etc.. Tot desplegat en un cluster de CPD's propis.[+]