Adjunt a responsable de compres i vendes a la secció fruita i verdura.

20/05/2019

Descripció del lloc

- Conèixer tot el procés productiu de fruita i verdura. - Conèixer l'estructura de la planta d'envasat de fruita i verdura. - Gestió i documentació, control d'existències, planificació de la sala d'envasat, PRL i OSHASS i anàlisis i estadístiques de compres i ventes [+]

Administratiu/va de compres

16/05/2019

Descripció del lloc

Busquem una persona que es responsabilitzi d'unes categories de productes gestionant les comandes a proveïdors, realitzant el seguiment d'existències, rendibilitats i fent anàlisis de la competència. [+]

Estudis de mercat Barcelona (Freelance)

15/05/2019

Descripció del lloc

Busquem incorporar una persona per la realització del treball de camp dels estudis de mercat així com també la compra de mostres per la realització de "tastets".[+]

Tècnic/a comercial en assegurances i sinistres

14/05/2019

Descripció del lloc

Tècnic/a comercial en assegurances i tramitació de sinistres.[+]

Assessor/a veterinari/a en animals de companyia.

13/05/2019

Descripció del lloc

Veterinari/a amb experiència: Gossos, gats i altres animals de companyia Assessorar en l'alimentació tant a propietaris d'animals de companyia com a distribuidors de petfood. Promoure millores i atendre reclamacions relacionades amb el petfood. [+]

Metge especialista en medicina del treball

10/05/2019

Descripció del lloc

Busquem un/a professional de la medicina per incorporar-se a l'àrea de vigilància de la salut del servei de prevenció. [+]

Responsable de logística i control d'utillatge a Épila

10/05/2019

Descripció del lloc

Gestió i control dels treballs de logística de la plataforma d'Épila (descàrrega, enmagatzematge, canvis de format, preparació, expedició i gestió de rentadors de caixes) Gestió administrativa de les naus d'instal·lacions de logística i rentadors Gestió del personal propi i subcontractat de la secció de logística Responsable de riscos laborals, qualitat i seguretat alimentària de la plataforma logística [+]

Administratiu/va Transport PLS

07/05/2019

Descripció del lloc

- Atenció al franquiciat per incidències en el transport en el moment de l'entrega de la càrrega a les botigues bonÀrea. - Atenció al client per incidències en el repartiment e-commerce/ Box. - Gestió de sinistres i assegurances dels autònoms. - Realització d'informes (queixes, e-commerce...).[+]

Analista de laboratori.

03/05/2019

Descripció del lloc

- Realitzar els anàlisis físic-químic dels productes elaborats, de les primeres matèries, materials auxiliars (tant interns com de proveïdors externs). Reposició dels reactius i materials necessàris per la realització dels anàlisis i registre dels resultats dels anàlisis en el sistema informàtic. [+]

Tècnic/a en control de processos.

03/05/2019

Descripció del lloc

Tècnic/a en CTA per controlar els processos productius cuits; Salmorres, formulació de salmorres, procés d'injecció, variables de buit, coccions i conèixer els processos químics. [+]

Assessor-instructor per donar suport a les obertures de botigues bonÀrea (autònom)

26/04/2019

Descripció del lloc

Busquem una persona que, una vegada formada, pugui realitzar tasques de suport en l'obertura de les botigues bonÀrea (preparació de la botiga i formació dels processos al franquiciat durant els primers dies de funcionament).[+]

Enginyer per a la secció d'obra civil

26/04/2019

Descripció del lloc

Busquem un enginyer per desenvolupar projectes i obres industrials a nivell d'obra civil, treballant conjuntament amb la resta de tècnics d'instal·lacions per dur a terme els projectes i obres dins el complex càrnic La Closa i altres centres productius del grup.[+]

Mistery Shopper (autònom)

26/04/2019

Descripció del lloc

Busquem una persona que de manera incògnita pugui avaluar i mesurar la qualitat en l'atenció al client en les botigues bonÀrea. L'objectiu d'aquesta figura serà actuar com un client comú que realitza la compra a la botiga. Durant aquests processos de compres misterioses, s'hauran de desenvolupar activitats específiques com comprar un producte, fer preguntes o registrar queixes, per finalment proveir informes detallats i retroalimentació sobre les seves experiències en cada visita.[+]

Cap de Vendes d'ous (departament de contractes d'aus)

26/04/2019

Descripció del lloc

- Gestionar les compres/vendes d'ous i les compres dels embalatges d'ous, aconseguint els objectius marcats per l' empresa en quant a volums i resultats. - Gestionar les produccions i tasques a realitzar per cada unitat productiva (centre de classificació ? granja), gestió del transport i assistència al comitè de control de l' activitat. - Gestionar, supervisar i distribuir les diferents tasques de la secció amb l' equip existent i revisar juntament amb direcció els objectius del personal. - Acordar, negociar amb Producció i Control de Qualitat els estàndards de qualitat de cada producte. - Gestionar, revisar i fer informes dels quadres de comandament, estadística i resultats mensuals. - Efectuar la reducció de costos anual segons objectiu de l' empresa -5%. - Gestionar l' informació de mercat, articles de les diferents línies de venda, normatives, etc. - Preveure, avançar dins de cada sector les futures oportunitats de negoci, tendències, etc.[+]

Tècnic en disseny gràfic i disseny web

25/04/2019

Descripció del lloc

Busquem una persona per cobrir les necessitats de disseny d'àmbits com el packaging, etiquetatge, catàlegs, newsletters, retolació, webs, Apps, banners, etc. [+]

Tècnic de mediambient per al tractament d'aigües residuals

05/04/2019

Descripció del lloc

Busquem una persona per participar i responsabilitzar-se de les tasques relacionades amb la gestió mediambiental del complex càrnic La Closa (estació depuradora d'aigües residuals, futura planta de biogàs, gestió de residus i manteniment de la certificació ISO 14000).[+]

Consultor-gestor Business Intelligence (BI)

04/04/2019

Descripció del lloc

- Dissenyar i mantenir l'arquitectura corporativa de les solucions de BI de l'empresa. - Implementar l'arquitectura, kpi, informes, alertes i quadres de comandament. - Detectar oportunitats d'implementar solucions de BI. - Dissenyar i executar projectes de BI. - Planificar el curricular formatiu en temes de BI.[+]

Informàtic/a de sistemes-seguretat

03/04/2019

Descripció del lloc

Informàtic de sistemes per integrar-se amb l'equip de bonÀrea IT, realitzant tasques de consultoria, auditoria, test d'intrusió, configuració, administració i manteniment dels sistemes de seguretat d'IT. [+]

Encarregat de secció d'obra civil.

03/04/2019

Descripció del lloc

Encarregat d'obra per obres industrials, gestió de l'equip d'operaris propis i de personal subcontractat, desenvolupament d'obres i auditories. [+]

Terapeuta ocupacional

03/04/2019

Descripció del lloc

Les tasques pròpies de la seva titulació vinculades al treball en un centre geriàtric, com són la valoració i entrenament en les AVD's, treball amb persones amb demència, estimulació, control i seguiment de disfàgies. A més, haurà de col·laborar amb l'equip tècnic del centre en totes les activitats que es diguin a terme.[+]

Enginyer/a industrial

19/03/2019

Descripció del lloc

Busquem una nova incorporació pel departament de l'escorxador d'aus que dugui a terme el control i gestió de les subcontractes (pintura, paletes, etc...). A més, que tingui una participació activa en la preparació de nous projectes i inversions i una participació activa en la implementació de la filosofia Lean Manufacturing.[+]

Administratiu/va per a les seccions d'obres i instal·lacions d'enginyeria

18/03/2019

Descripció del lloc

Busquem una persona que realitzi les funcions administratives de totes les secciones d'obres i instal·lacions del departament d'enginyeria, unificant i millorant criteris (control de les compres, reducció de despeses, control de despeses i ingressos...). [+]

Administratiu/va per a les delegacions

18/03/2019

Descripció del lloc

Busquem un/a administratiu/va que doni suport a totes les tasques administratives de les delegacions. A més, haurà d'atendre les comandes de la zona de la Segarra i dur a terme processos comptables i de facturació.[+]

Responsable de manteniment de línies automàtiques de producció

12/03/2019

Descripció del lloc

Tenim necessitat d'incorporar una persona que pugui dur a terme la gestió del manteniment (realitzant el manteniment preventiu i correctiu mitjançant el nostre programa GIM, gestionant els recanvis, realitzant millores de processos i també responsabilitzant-se de la gestió en els casos que hi puguin haver averies). [+]

Estudiants pràctiques estiu 2019

30/01/2019

Descripció del lloc

Estudiants que cursin Graus universitaris relacionats amb perfils que encaixen a bonArea. Que tenen més d'un 50% del Grau superat i que des de la universitat s'aprova gestionar un conveni de pràctiques extracurriculars o curriculars.[+]

Responsable per a rentador de camions (autònom)

23/01/2019

Descripció del lloc

És necessita un responsable autònom per a gestionar el manteniment de les instal·lacions d'un rentador de camions. [+]

Mecànic de vehicles

28/02/2019

Descripció del lloc

Mecànic per dur a terme el manteniment i reparacions de la plantilla de vehicles (cotxes i furgonetes).[+]

Operari/a neteja de vehicles (Autònom)

22/01/2019

Descripció del lloc

- Realitzar tasques de neteja als vehicles per dins i per fora. [+]

Tècnic/a agropecuari visitador de granges integrades d'aus

17/01/2019

Descripció del lloc

Gestió, control i assessorament de les explotacions avícoles dels socis de bonÀrea Cooperativa cercant la màxima rendibilitat d'aquestes amb el millor maneig i adaptació de les instal·lacions.[+]

Comercial d'exportació Xina

11/01/2019

Descripció del lloc

El departament de comercial alimentació necessita incorporar al seu equip una persona apassionada pel comerç internacional amb coneixements de xinès mandarí (o anglès fluid) i amb disponibilitat per viatjar a Xina. La nova incorporació s'encarregarà de tota l'exportació dels productes càrnics a Xina. Haurà de donar suport a l'equip comercial en la nova captació de noves oportunitats de negoci, atendre mitjançant trucades telefòniques i correu electrònic als clients internacionals, gestionar documentació logística d'exportació, entre d'altres tasques pròpies del departament.[+]

Recanvista del Magatzem de manteniment d'aus.

13/12/2018

Descripció del lloc

- Referenciar tots els recanvis del magatzem de manteniment, establir marques de trencament d'estoc, entrar els recanvis que entren cada dia al magatzem i actualitzar dades GIM. - Activar tràmits de compra al detectar trencaments d'estoc. - Preparar recanvis per executar MPs.[+]

Responsable de l'explotació i gestió de la plataforma logística de Gavà

13/12/2018

Descripció del lloc

Degut als increments que s'han anat produint en els últims mesos, es precisa incorporar un nou responsable de l'explotació i gestió de la plataforma logística de Gavà. Les principals funcions que haurà de realitzar són: - Gestió laboral del personal que treballa a la plataforma logística. - Gestió i control dels treballs de logística de la plataforma de Gavà (descarrega, emmagatzematge, canvis de formats, preparació i accidentabilitat). - Gestió i control del manteniment (supervisió i control conjuntament amb els responsables de manteniment de recanvis i consumibles de les diferents instal?lacions i equips i analitzar les necessitats dels equips de manutenció ) - Gestió de la gasolinera i els rentadors de cotxes, els aspiradors i el box. - Gestió del Cash&Carry de Gavà. - Responsabilitzar-se dels riscos laborals, qualitat i medi ambient de la plataforma logística de Gavà. [+]

Responsable de la secció de Fred industrial

20/11/2018

Descripció del lloc

- Actualització i búsqueda de nous mètodes de manteniment i millores. - Control de noves instal·lacions i modificacions destinades a les nostres responsabilitats. - Resolució de problemes esporàdics de la instal·lació. - Buscar el funcionament òptim de les instal·lacions de cogeneració. - Buscar el funcionament òptim de les instal·lacions de Refrigeració Industrial. - Seguiment de treball dels grups de Fred Industrial i Cogeneració. - Planificació, redacció, manteniment i seguiment de la normativa interna d'empresa i secció. - Gestió de manteniment de les instal·lacions de fred-electricitat-cogeneració. - Gestió del personal de la secció.[+]

Enginyer/a industrial per a millora de processos (Guissona)

01/04/2019

Descripció del lloc

Busquem una nova incorporació pel departament d'Elaborats que dugui a terme la millora de processos de producció de les plantes de fabricació juntament amb els responsables de secció. També s'implicarà en el projecte d'Èpila per les futures plantes d'Elaborats (definició, desenvolupament, etc...) Estarà en contacte directe amb els proveïdors de maquinaria i tindrà suport de tot tipus d'eines de millora (Lean management) per incrementar la productivitat de les línies. [+]

Manteniment industrial / Electromecànic Guissona

18/04/2019

Descripció del lloc

Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions. Habilitats i competències: - Capacitat per llegir i interpretar els esquemes elèctrics i d'explicar-ho als altres membres de l'equip. - Capacitat per instal·lar maquinària industrial elèctrica (motors, variadors, bombes hidràuliques, sensors...). - Capacitat per resoldre avaries. - Habilitats per reaccionar i improvisar si alguna cosa no surt com s'esperava. - Ajut als seus superiors en la investigació. - Disseny, desenvolupament i reparació dels equips elèctrics - Col·laboració en tasques no elèctriques.[+]

Tècnic/a en prevenció de riscos laborals

19/02/2019

Descripció del lloc

Gestió de l'avaluació de riscos i planificació preventiva. Gestió de la implantació del manual d'emergències i formació. Gestió de la accidentabilidad i absentisme, compliment de legislació en màquines i equips de treball. Gestió dels productes químics i substàncies perilloses. Gestió de l'ús d'equips de protecció individual i coordinació de les activitats.[+]

Informàtic/a desenvolupador d'aplicacions web

26/03/2019

Descripció del lloc

Necessitem incorporar un perfil d'informàtic programador amb coneixements i experiència sobre el desenvolupament d'aplicacions web amb llenguatges Java, Html, JavaScript, Polymer, SQL, .NET, C#, MVC. La seva tasca principal serà la programació de noves aplicacions en aquestes tecnologies.[+]

Xòfer per a cuba de pinso (Bujaraloz)

01/03/2018

Descripció del lloc

Busquem xofer per cuba de pinso amb base del camió a Bujaraloz.[+]

Enginyer de projectes i posada en marxa

25/03/2019

Descripció del lloc

- Analitzar les necessitats de la central de Guissona i d'Épila - Desenvolupar avantprojectes incloent des d'obra civil a automatització - Coordinar-se amb l'usuari final i els tècnics d'obres internes - Resoldre els grans trets en l'àmbit tècnic - Redactar un primer pressupost orientatiu[+]