Atenció al públic caixaguissona barcelona

19/07/2018

Descripció del lloc

Tasques d'atenció al client i administratives[+]

Enginyer tècnic de manteniment

06/07/2018

Descripció del lloc

- Organitzar i coordinar les activitats de manteniment de les seccions de mecànica general (depuradora, vapor, aigua i residus) i de les seccions del departament de comercial, de manera conjunta i sota el mando del responsable de la secció. Assumirà les seves responsabilitats, en absència del seu cap. - Gestió mitjançant aplicació informàtica de les tasques a realitzar - Operacions de manteniment preventiu i correctiu de les següents màquines i instal·lacions: Circuit integral d'aigua de consum, sistema de descalcificació d'aigues, depuració d'aigues residuals, circuit integral de vapor - Operacions de manteniment preventiu i correctiu de màquines i instal·lacions en el departament comercial de carns - Aportar, millorar i automatitzar processos segons la norma vigent. [+]

Veterinari especialista en remugants

28/06/2018

Descripció del lloc

- Servei veterinari a granges remugants de clients i contractes. - Assessorament en alimentació. - Receptes veterinàries de pinsos medicats i vendes dipòsits.[+]

Tècnic de qualitat per a planta de producció

28/06/2018

Descripció del lloc

- Mostreig per gestió de la qualitat de les matèries primes, productes intermitjos i productes finals comercialitzats, segons els estàndars de qualitat.[+]

Auxiliar administratiu

26/06/2018

Descripció del lloc

Control de compres, albarans i factures, comptabilització, verificació i control dels comptes de proveïdors i dels corresponents pagaments Gestió de entrades i proveidors Control d'existències Control de la facturació, revisió dels comptes de clients i corresponents pagaments així com també dels comptes transitoris[+]

Enginyer elèctric

25/06/2018

Descripció del lloc

Planificació, execució i direcció d'obra de les inversions aprovades Valorar tècnica i econòmicament les inversions d'obres confeccionant-ne un pressupost final Gestió de les compres i factures dels equips i materials per les obres Control de resultats econòmics de les obres que s'executen i dels resultats de la secció[+]

Manteniment industrial / electromecànic guissona

14/06/2018

Descripció del lloc

Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions. Habilitats i competències: - Capacitat per llegir i interpretar els esquemes elèctrics i d'explicar-ho als altres membres de l'equip. - Capacitat per instal·lar maquinària industrial elèctrica (motors, variadors, bombes hidràuliques, sensors...). - Capacitat per resoldre avaries. - Habilitats per reaccionar i improvisar si alguna cosa no surt com s'esperava. - Ajut als seus superiors en la investigació. - Disseny, desenvolupament i reparació dels equips elèctrics - Col·laboració en tasques no elèctriques.[+]

Seguretat, vigilancia i control d'accessos

14/06/2018

Descripció del lloc

- Control d'entrades i sortides del personal. - Control d'entrades i sortides de vehicles. - Prevenir i evitar accidents/incidents de tipus personal i material (incendis, fugues, inundacions...). - Vetllar que es compleixin normes internes. - Gestió d'alarmes i video-vigilància.[+]

Enginyer industrial millora processos guissona

14/06/2018

Descripció del lloc

Es responsabilitzarà de definir i millorar processos productius conjuntament amb els usuaris finals de producció i manteniment tenint en compte aspectes de producitivitat, seguretat, ergonomía, etc... Defiinirà la maquinària requerida, la comprarà (internament o externament) i la instal·larà. Controlarà el pressupost i el timming de l'obra. [+]

Tècnic en prevenció de riscos laborals

11/06/2018

Descripció del lloc

Gestió de l'avaluació de riscos i planificació preventiva. Gestió de la implantació del manual d'emergències i formació. Gestió de la accidentabilidad i absentisme, compliment de legislació en màquines i equips de treball. Gestió dels productes químics i substàncies perilloses. Gestió de l'ús d'equips de protecció individual i coordinació de les activitats.[+]

Xòfer transport garrins

07/06/2018

Descripció del lloc

Realitzar el transport de garrins de 6 a 20kg[+]

Atenció telefònica i resolució d'incidències informàtiques

06/06/2018

Descripció del lloc

Necessitem una persona amb capacitat per resoldre incidències i sol·licituds informàtiques, de manera eficient i en el menor temps possible. Busquem una persona que contribueixi en els resultats, en el compromís amb els nostres clients, flexible i comunicatiu. - Instal·lació, configuració i manteniment d'equips. - Resolució i seguiment d'incidències telefòniques i peticions.[+]

Arquitecte

25/05/2018

Descripció del lloc

Disseny dels nous projectes que inclouen components d'arquitectura. Execució i direcció d'obra dels projectes que inclouen tasques d'arquitectura (grans àrees, vivendes, etc). Preparació inversions, control pressupostos, contractació proveïdors. [+]

Coordinador e-commerce

25/05/2018

Descripció del lloc

Unificar, coordinar i millorar tots els processos (preparació comandes, logística, etc.) així com la gestió d'atenció al client, on la nova incorporació centralitzarà totes les entrades de registres i coordinarà les respostes amb atenció al client i resoldrà l'origen dels problemes de cada procés que generen els errors. Pel que fa al manteniment de la web, la secció de e-commerce es coordinarà amb les línies de producte per a que els continguts estiguin sempre actualitzats i sense errors, paral·lelament també es responsabilitzarà dels continguts en les campanyes o especials que toquin.[+]

Informàtic/a programador web

23/05/2018

Descripció del lloc

Programació orientada a objectes i servidor. Llenguatges de programació: Java, C#, PHP, ASP.NET, HTML, JavaScript i CSS[+]

Tècnic millora de línies productives

15/05/2018

Descripció del lloc

Participació activa en nous projectes. Disseny de noves línies de producció. Optimització dels recursos actuals buscant la millora productiva. Control i anàlisis dels processos actuals, determinant els punts que no aporten valor i aconseguint un estalvi econòmic. Disseny de lay-outs i contacte amb proveïdors.[+]

Veterinari especialista en porcí

28/06/2018

Descripció del lloc

-Assessorar i controlar les granges assignades per l'assoliment de la qualitat dels aliments. -Atendre les incidències i reclamacions relaciones amb l'aliment animal. -Aconsellar programes de pinsos. -Proposar accions per millorar la viabilitat econòmica de les granges. -Anàlisi de resultats tècnics i econòmics de granges. -Seguiment dels programes sanitaris. -Atendre emergències veterinàries. [+]

Arquitecte tècnic

10/05/2018

Descripció del lloc

Direcció executiva d'obres d'edificació. Control de qualitat, costos, amidaments. Planificacions d'obra. Suport a l'actual equip de 2 arquitectes i 1 arquitecte tècnic. Opció coordinació de seguretat i salut[+]

Assessor canvi imatge tendes bonàrea (zona barcelona)

09/05/2018

Descripció del lloc

- Valorar els elements físics i estat general de cada tenda visitada i estudiar i valorar quines millores es poden aplicar per tal de poder aplicar la nova imatge a les tendes bonÀrea i aprofitar per optimitzar i millorar la distribució del mobiliari de la tenda. - Visitar les tendes, comprovar l'estat físic, plantejar millores, preparar plànols amb els canvis proposats, presentar relació de canvis, càlcul del cost i seguiment dels industrials implicats en els canvis. [+]

Electromecànic fàbrica de bujaraloz

30/04/2018

Descripció del lloc

Tasques de manteniment electromecànic preventiu i correctiu[+]

Tècnic d'expansió de botigues (zona barcelona)

06/04/2018

Descripció del lloc

- Prospecció de locals i poblacions (demanar informació dels locals i de les poblacions per corroborar que compleixen el mínim necessari). - Visitar locals i poblacions per definir la viabilitat i comercialitat dels locals. - Visites d'obra. - Seguiment de les llicències d'obra i activitat.[+]

Autònom benzinera i botiga torrelles de llobregat

07/03/2018

Descripció del lloc

Responsabilitzar-se del negoci, Tracte amb els clients, control de botiga de conveniència, disciplina, capacitat d'autogestio, coneixements avançats de suport informàtic i noves tecnologies.[+]

Administratiu / a - comptable (guissona)

06/03/2018

Descripció del lloc

Gestió de tot el procés de comptabilització i pagament de les factures[+]

Xofer per cuba de pinso (bujaraloz)

01/03/2018

Descripció del lloc

Busquem xofer per cuba de pinso amb base del camió a Bujaraloz.[+]

Operari de producció

16/02/2018

Descripció del lloc

Operaris amb experiència en industria càrnica per a realitzar tasques de ganivet i/o tasques en cadena de producció.[+]

Responsables de producció per a centre alimentari (épila)

08/02/2018

Descripció del lloc

Liderar el projecte del nou centre alimentari d'Épila. Planificació d"implantació. Responsabilitzar-se de l"execució de la planificació: obra civil, instal·lacions, maquinària, necessitats de personal, etc. Posada en marxa de la planta.[+]

Manteniment per botigues bonarea (autònom)

08/02/2018

Descripció del lloc

- Una vacant per la zona BCN nord + Girona - Una vacant per la zona BCN sud + Tarragona + Castelló - Una vacant per zona Lleida + Aragó + Navarra Responsables de fer el petit manteniment preventiu, i si cal correctiu, a les botigues bonArea: Revisió dels elements frigorífics bàsics (vitrines, portes de cambres, etc, petits treballs de paleteria i/o electricitat i manteniment del bon estat i neteja de la sala de compresors). Amb la missió principal de reduir les avaries i intervencions posteriors dels tècnics frigoristes.[+]